Sociālais dienests aicina pilsētas iedzīvotājus kļūt par cilvēku ar invaliditāti asistentiem.

No 2013. gada 1.janvāra ir pieejams asistenta pakalpojums cilvēkiem ar 1. un 2.grupas invaliditāti, kā arī bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam. Šāds pakalpojums paredzēts, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti veikt ārpusmājas aktivitātes – nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus. –  Asistents personām ar invaliditāti šajā kontekstā nav aprūpētājs, apkopējs vai sanitārs. Tas ir tas cilvēks, kas pavada savu aizbilstamo uz tā sociālo ārpus mājas aktivitāšu vietām un atpakaļ. Par savu darbu asistenti saņem atalgojumu, ko viņiem maksā valsts. Sociālā dienesta uzdevums ir organizēt šo pakalpojumu pašvaldības teritorijā un nodrošināt asistentu darba laika grāmatvedības uzskaiti, lai aprēķinātu viņiem algu. Asistentu pakalpojumu organizēšanas likumdošanas pamats ir LR Ministru Kabineta Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti

SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS

APRŪPĒTĀJS

VECĀKAIS PAVĀRS

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI PRETENDENTU ATLASĒ