Iepirkumi 2017.gada.

Iepirkums

Dokumenti

Rezultāti

Elektromērījumu darbu veikšana.

Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana Sociālajam dienestam. 

Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana Sociālā dienesta vajadzībām.

Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde Sociālā dienesta vajadzībām.

Autotransporta remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi.

Bezkontakta karšu iegāde.

Aprīkojuma bezkontakta karšu izgatavošanai iegāde.   

Bezkontakta karšu iegāde.

Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana Sociālā dienesta vajadzībām. 

Diagonālā (slīpais) kapņu pacēlāja-platformas piegāde.  

Liftu tehniskā apkope.

Zupas piegāde sociālās rehabilitācijas programmas “KARSTS ĒDIENS – VESELĪGA VIDE” ietvaros

Nav pretendentu

Zupas piegāde sociālās rehabilitācijas programmas “KARSTS ĒDIENS – VESELĪGA VIDE” ietvaros.

Pieaugušo ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana

Drošības pogas” pakalpojuma sniegšana.

Pārtraukts

Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumi. 

Pārtraukts

Drošības pogas” pakalpojuma sniegšana. 

Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumi.

Pirts pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" klientiem.

Stomatoloģijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” klientiem

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” darbinieku obligātas veselības pārbaudes veikšana.

Vertikālā pacēlāja – platformas piegāde.

Sociālā dienesta transportlīdzekļu apdrošināšana.

Pārtraukts

Stomatoloģijas pakalpojumu sniegšana Sociālā dienesta klientiem. Ziņojuma precizējums.

Evakuācijas plānu izgatavošana

Pārtraukts

Sociālā dienesta transportlīdzekļu apdrošināšana

Veselības apdrošināšanas polises iegāde personām, kurām piešķirta goda zīme “Žiteļu blokadnogo Ļeņingrada” un/vai medaļa “Za oboronu Ļeņingrada.

Ultravioleta baktericīda apstarotāja ar gaisa recirkulāciju iegāde

Sadzīves tehnikas diagnostika un remonts

Nav pretendentu

Sadzīves tehnikas diagnostika un remonts

Apliecinājuma kartes (vienkāršotai atjaunošanai) sagatavošana

Nav pretendentu

Audita veikšana

Sociālā dienesta darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana