• ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums

Kam pienākas:

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Sociālā institūcija sniedz pensijas vecuma personām vai pilngadīgām personām, kurām noteikta invaliditāte, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nav spējīgas sevi aprūpēt patstāvīgi, nodrošinot pamatvajadzību apmierināšanu, mājokli, pilnu aprūpi, sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu.

Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams:

  • iesniegums
  • izziņa (atbilstoši MK noteikumu Nr.265 prasībām)

  • īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums

Kam pienākas:

Īslaicīgo sociālo aprūpi nodrošina personām, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nevar pašas sevi aprūpēt un kurām ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar medicīniskajām indikācijām, kā arī pēcoperācijas periodā, atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams:

Daugavpils sociālās aprūpes centra pakalpojumi ir maksas pakalpojumi. Uzturēšanas maksa. – 844,00 euro/ mēnesī.

Uzturēšanas maksa īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā diennaktī – 27.76 euro/ dienā.  

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi

Tālr. 654 40923