Kam pienākas:

Specializētā autotransporta pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas ar funkcionāliem traucējumiem, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, kuras nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu (personas ar 1. un 2.grupas invaliditāti, bērni ar invaliditāti), nokļūšanai uz medicīnisko vai rehabilitācijas iestādi Daugavpilī vai citā Latvijas pilsētā.

Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams:

  • ārsta nosūtījums/medicīniskā izziņa 027/u

KLIENTU UZMANĪBAI! SOCIĀLAIS DIENESTS NEPĀRVADĀ GULOŠAS PERSONAS!

Ņemot vērā lielo pieprasījumu sociālā pakalpojuma saņemšanai, Sociālais dienests lūdz laicīgi (vismaz nedēļu iepriekš) sniegt informāciju par Jums nepieciešamo brauciena datumu un laiku.

Tālr. 654 40923