Kam pienākas:.

Bezmaksas specializētā autotransporta pakalpojumu (izņemot, ja šāds pakalpojums tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem) ne vairāk kā sešas reizes gadā nokļūšanai uz medicīnisko vai rehabilitācijas iestādi pašvaldībā vai citā Latvijas pilsētā, tiesīga saņemt persona, kuras dzīvesvieta deklarēta pašvaldībā, ja:

·        personai ir funkcionāli traucējumi (persona ir
ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, bērns ar invaliditāti), ir apgrūtināta
pārvietošanās un tā nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu;

·        personai noteikta invaliditāte (izņemot personu,
kura ārstējas ārstniecības iestādē) un ja tā transportējama guļus stāvoklī, jo
veselības stāvokļa dēļ nespēj nosēdēt autotransporta sēdeklī vai ratiņkrēslā,
jo nepieciešama pozicionēšana, un ja tās pārvadāšanai ir nepieciešams
specializēts transportlīdzeklis.

Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams:

  • iesniegums
  • ārsta nosūtījums/medicīniskā izziņa 027/u

Ņemot vērā lielo pieprasījumu sociālā pakalpojuma saņemšanai, Sociālais dienests lūdz laicīgi (vismaz nedēļu iepriekš) sniegt informāciju par Jums nepieciešamo brauciena datumu un laiku.

Tālr. 654 40923, 26409763