Kam pienākas:

Atbalsta pasākumus mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai nodrošina personai ar I un II grupas invaliditāti, kā arī bērnam ar invaliditāti ar kustību traucējumiem, ja persona pārvietojas riteņkrēslā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā.

Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams:

  • iesniegums
  • iesniegums
  • ergoterapeita atzinums
  • ģimenes ārsta izziņa 027/u
  • mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja persona nav mājokļa īpašnieks

Lēmums par personas iekļaušanu atbalsta saņemšanas rindā tiek pieņemts tikai pēc visu dokumentu iesniegšanas.

Tālr. 654 40922