LĒMUMS NR.131″PAR DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “SOCIĀLAIS DIENESTS” MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDI”

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN (euro)[1]
1.Aprūpe mājās1 stunda4.82
2.Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk., ēdināšana1 diena22.58
3.Krīzes centra pakalpojums1 diennakts11.52
4.Nakts patversmes pakalpojums1 diennakts6.30
5.Patversmes pakalpojums (1 gultas vieta)1 diennakts2.27
6.Grupu dzīvokļi (Šaurā ielā 26, Daugavpilī)1 diennakts16.95
7.Grupu dzīvokļi (18.novembra ielā 354V, Daugavpilī)1 diennakts22.49
8.Specializētās darbnīcas pakalpojums, t.sk., ēdināšana1 diena18.51

[1] PVN netiek piemērots saskaņa ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” cenrādis maksas pakalpojumiem, kuriem tiek piemēroti atvieglojumi

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN (euro)[2]
1.Veļas mašīnas izmantošana Dienesta Sociālās mājas un sociālo dzīvokļu klientiem1 reize0.20
2.Dušas izmantošana Dienesta Sociālās mājas un sociālo dzīvokļu klientiem1 reize0.50
3.Patversmes pakalpojums (1 gultas vieta) klientiem, kuru ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz pusi no valstī noteiktās minimālās mēneša darba alga1 diennakts0.60

[2] PVN netiek piemērots saskaņa ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu