PABALSTS SKOLAS FORMAS UN MĀCĪBU PIEDERUMU IEGĀDEI

Pabalstu skolas formas iegādei līdz 30,00 euro vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo (kurš mācās pašvaldībā pirmsskolā,  pamatskolā, vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē) piešķir mājsaimniecībām, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.  

Pabalsta saņemšanai jāiesniedz izdevumu apliecinoši dokumenti, ja pieprasīta izdevumu kompensācija, vai rēķins no pakalpojuma sniedzēja, ja pieprasīta izdevumu segšana.

Pabalstu izmaksā kā kompensāciju vai pārskaitījuma veidā uz pakalpojuma sniedzēja kontu kredītiestādē.

Pabalstu mācību piederumu iegādei 25,00 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo piešķir mājsaimniecībām, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ja bērns mācās pašvaldībā pamatskolā, vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē.

Pabalstu mācību piederumu iegādei izmaksā ar pārskaitījumu uz saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē vai ja konta nav, izmaksā skaidrā naudā.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti:

  • ar  e-adresi
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966