VIENREIZĒJS PABALSTS PERSONAI, KURA ATBRĪVOTA NO BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS SODA IZCIEŠANAS

Personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas soda izciešanas, izņemot īslaicīgu brīvības atņemšanu, un kuras deklarētā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldībā, ir tiesības bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas saņemt vienreizēju pabalstu 40,00 euro apmērā. Pabalstu var lūgt ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no atbrīvošanas dienas.   

  • Pabalsta saņemšanai persona Dienestā iesniedz iesniegumu, pievienojot izziņas kopiju no ieslodzījuma vietas (uzrādot oriģinālu).
  • Pabalstu izmaksā pārskaitot uz personas kontu kredītiestādē, vai ja tāda nav, izmaksā skaidrā naudā.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti:

  • ar  e-adresi
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966