VIENREIZĒJS PABALSTS JUBILEJĀS

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu jubilejā 150,00 euro apmērā ir personām, kuras ir sasniegušas 100 gadu vecumu. Personai sasniedzot 101 gada vecumu un visās nākamajās dzimšanas dienās, ir tiesības saņemt pabalstu 200 euro vienu reizi gadā.

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu jubilejā 40.00 euro apmērā ir personai, kura sasniedz 70, 80 un 90 gadus.   

Pabalstu piešķir ne vēlāk kā pusgadu pēc jubilejas, bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas, uz personas iesnieguma pamata.

Pabalstu izmaksā pārskaitot to uz saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē, vai ja tāda nav, izmaksā skaidrā naudā.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti:

  • ar  e-adresi
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966