PABALSTS POLITISKI REPRESĒTAI PERSONAI, KOMUNISTISKAJĀ UN NACISTISKAJĀ REŽĪMĀ CIETUŠAI PERSONAI, OTRĀ PASAULES KARA, AFGANISTĀNAS KARA UN ČERNOBIĻAS ATOMELEKTROSTACIJAS AVĀRIJAS SEKU LIKVIDĒŠANAS DALĪBNIEKAM

Pabalstu 100,00 euro vienreiz kalendārajā gadā ir tiesības saņemt politiski represētai personai, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušai personai, Otrā pasaules kara, Afganistānas kara un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas, uz personas iesnieguma pamata.

Pabalstu izmaksā pārskaitot to uz saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē, vai ja tāda nav, izmaksā skaidrā naudā.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti:

  • ar  e-adresi
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966