Iepirkumi 2018.gada.

Iepirkums

Dokumenti

Rezultāti

Sociālā dienesta darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana

Sociālās rehabilitācijas, atbalsta un konsultatīvās programmas nodrošināšana ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem 2018.-2019.gadā

Autostāvvietas pakalpojumi Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests

Veidlapu izgatavošana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests” 

Zīmogu un spiedogu izgatavošana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”

Mēnešbiļešu izgatavošana  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vajadzībām

Globālās pozicionēšanas sistēmas ierīču  (GPS) abonēšanas pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Dokumentu sagatavošana atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai un veiktās personas datu apstrādes atbilstības Regulas prasībām pārbaude

Saimniecības somu ar riteņiem iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vajadzībām

Autotransporta remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Autoriepu iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vajadzībām

Datu aizsardzības speciālista pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests” atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības Regulas prasībām

Dezinfekcijas līdzekļu iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vajadzībām.  

Ugunsdzēsības aparātu un ierīču apkope Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”

Ugunsdzēsības aparātu un ierīču apkope Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”

Tīkla modernizācijas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vajadzībām 

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” pakalpojuma “Specializētās darbnīcas” klientiem projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā

Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”

Liftu apkope Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests 

Elektromērījumu darbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests

Reitterapijas pakalpojuma sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 ietvaros

Maināmo paklāju nomas un servisa pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Žalūziju piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”

Pakalpojuma “Atelpas brīdis” nodrošināšana Daugavpils pilsētas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros

Nav pretendentu

Pirts pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests” klientiem    

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” darbinieku obligātas veselības pārbaudes veikšana  

Stomatoloģijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” klientiem

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” transportlīdzekļu apdrošināšana  

Ļeņingradas blokādes dalībnieku veselības apdrošināšana

Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Nav pretendentu

Sporta inventāra piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests"  Protokols

Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests"  

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”

Sadzīves tehnikas un elektroiekārtu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” invalīdu riteņkrēslu pacēlāju rezerves daļu nomaiņa un remonts

Pastkastīšu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests"

Pretutu līdzekļa piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests” 

Smilšu terapijas figūriņu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Durvju plāksnīšu, stendu un informācijas dēļu izgatavošana un atjaunošana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vajadzībām

Sadzīves tehnikas un elektroiekārtu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Kanisterapijas pakalpojuma sniegšana Daugavpils pilsētas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”

Līgums netika noslēgts

„Drošības poga” pakalpojuma sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” klientiem

Nav pretendentu

Santehnikas darbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” Nakts/Sociālajā patversmē

Nav pretendentu

„Drošības poga” pakalpojuma sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” klientiem

Kanisterapijas pakalpojuma sniegšana Daugavpils pilsētas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā