Saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr 7  “Braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” ,  braukšanas maksas atvieglojumus Pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesīgi saņemt Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie pasažieri, kuri atbilst vienam no šādiem kritērijiem :

 • nestrādājoša persona, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos – atvieglojums 0,50 eiro apmērā no braukšanas maksas;
 • persona, kura saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (vienā no sabiedriskā transporta veidiem) – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;
 • persona, kura sasniegusi Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu – atvieglojums 0,50 eiro apmērā no braukšanas maksas;
 • divi daudzbērnu ģimenes locekļi – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;
 • nestrādājošs Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidators (vienā no sabiedriskā transporta veidiem) – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;
 • nestrādājošs Afganistānas kara dalībnieks vai bojā gājušo karavīru vecāki (vienā no sabiedriskā transporta veidiem) – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;
 • persona, kurai piešķirta III invaliditātes grupa – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;
 • politiski represēta persona – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;
 • 1991. gada barikāžu dalībnieks – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;
 • vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamie – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;
 • Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk – profesionālās izglītības iestāde) klātienē un neklātienē izglītojamie – atvieglojums 25 eiro apmērā no sabiedriskā transporta mēnešbiļetes visos maršrutos visām mēneša dienām;
 • bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas.

Braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā no biļetes cenas Pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesīgi saņemt arī pirmsskolas vecuma bērni, ja neaizņem sēdvietas (uzrādot bērnu vecumu apliecinošu dokumentu), visi pasažieri valstspilsētas svētku laikā (sestdienā un svētdienā). Braukšanas maksas atvieglojumi 50% apmērā no biļetes cenas darbosies svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti:

 • ar  e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966