Sociālais dienests informē, ka Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, Sarkanā Krusta atbalsta paku izsniegšanas vietās var saņemt pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu.
Atbalsta pakas (pārtikas, higiēnas un skolas preču komplektus) tiesīgas saņemt, uzrādot spēkā esošu pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtu izziņu par atbilstību:

  • mājsaimniecībai ar trūcīgas mājsaimniecības vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, ja tās ienākumi uz vienu ekvivalento patērētāju mājsaimniecībā nepārsniedz 411 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā 288 euro
  • krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusam.

Palīdzība ir pieejama  arī Ukrainas pilsoņiem.

Latvijas Sarkanā Krusta  pārtikas un ES palīdzības pamatpaku izdošanas punktu darba laiks un kontaktinformācija:

Ventspils iela 22 (tālr. 25762243)

Darba grafiks:

Otrdiena, ceturtdiena: 15.00-18.00;

Trešdiena: 12.00-18.00.

18. novembra iela 197 – V (tālr. 22049603)

Darba grafiks:

Pirmdiena: 14.00 -18.00;

Otrdiena, ceturtdiena: 10.00-15.00.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina