Sociālais dienests gatavojas īstenot deinstitucionalizācijas pasākumus

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” (Dienests)  ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īstenošanā, kura darbības laikā tiks nodrošināta ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) un  potenciāliem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm.  

Dienesta pārstāvji šā gada 16.janvārī tikās ar Labklājības ministrijas atbildīgajiem speciālistiem un precizēja jautājumus par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu uzsākšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem un tika apspriesti citi jautājumi, kas saistīti ar projekta īstenošanu.

Tāpat Dienesta pārstāvji šā gada 19.janvārī piedalījās informatīvajā sanāksmē Rēzeknē, kurā minētā projekta ietvaros tika diskutēts par sociālo pakalpojumu organizēšanas, sniegšanas un atskaitīšanās kārtību.

Sīkāku informāciju var iegūt, vēršoties Dienestā vai zvanot pa tālr. 654 40914

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” speciāliste DI procesa īstenošanai Elita Kuzmina

Pēdējās izmaiņas veiktas: 21.02.2019 07:12