Dienas centrā ,,Saskarsme” notika Tomatis metodes prezentācija

14. februārī dienas centrā ,,Saskarsme” notika ārstnieciskās Tomatis metodes prezentācija, kura paredzēta personu ar garīgiem traucējumiem reahbilitācijai.
Tas noritēja deinstitucionalizācijas pasākumu realizācijas projekta ietvaros Latgales reģionā.  Īsāk sakot, projekts paredz sagatavot patstāvīgai dzīvei sabiedrībā personas, kuras pašlaik dzīvo sociālās aprūpes centros.
Sociālais dienests plāno sniegt pakalpojumu “Tomatis metode” bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 
Finansējums DI projekta īstenošanai nāk no Eiropas savienības struktūrfondu līdzekļiem, tāpēc Sociālo pakalpojumu klāsts DI ietvaros tiek piedāvāts bez maksas. Mūsu pilsētā ir krietni pāri simtam cilvēku, kuriem šī metode palīdzēs uzlabot veselības stāvokli.Tā ir viena no mūzikas terapijas metodēm, kas veicina galvas smadzeņu darbību un uzmanības procesu.
Sociālais dienests paredz sniegt šo pakalpojumu ne tikai Daugavpils, bet arī Latgales reģiona iedzīvotājiem. 

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (turpmāk – Projekts ietvaros Daugavpils pilsētā ir novērtētas 145 personas, t.sk. 77 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 68 pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).

Daugavpils pašvaldība 2018.gadā plāno sniegt šādus pakalpojumus:

Bērniem ar FT (kopā 169 bērni)

 1. 1.      Dienas aprūpes centrs
 2. 2.      Aprūpes pakalpojums (no 5g.-17g.vec.)
 3. 3.      Pašpalīdzības grupas, darbnīcas nometnes u.c.
 4. 4.      Individuālās konsultācijas:

* Ergoterapija

* Fizioterapija (t.sk. ūdens fizioterapija)

* Psihoterapija

* Reitterapija

* Kanisterapija

* Mūzikas terapija (Tomatis metode)

* Psihologa konsultācijas

* Logopēda konsultācijas 

Bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem (kopā 35 personas)

 1. 1.      Psihologa konsultācijas
 2. 2.      Rehabilitologa konsultācijas
 3. 3.      Fizioterapeita konsultācijas
 4. 4.      Izglītojošās atbalsta grupas (vecāku darbnīcas) 

Pieaugušām personām ar GRT (kopā 130 personas)

 1. 1.      Aprūpe mājās
 2. 2.      Specializētās darbnīcas
 3. 3.      Grupu dzīvokļi
 4. 4.      Atbalsta grupas un grupu nodarbības
 5. 5.      Sociālā māja
 6. 6.      Individuālās konsultācijas:

* Ergoterapija

* Fizioterapija

* Logopēda konsultācijas

* Psihologa konsultācijas

* Sociālā darbinieka konsultācijas

* Sociālā rehabilitētāja konsultācijas

* Sociālā mentora konsultācijas

 Izziņas pa tālruni 654-40914,

Elita Kuzmina, Sociālā dienesta speciālists DI prosesa īstenošanai