Sociālais dienests piedalās deinstitucionalizācijas projektā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” (Dienests) līdzdarbojas kā Sadarbības partneris projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 (DI projekts) aktivitāšu ieviešanā.

Dienests ir spēris pirmo lielo soli sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) DI projekta ietvaros un plāno uzsākt vērienīgu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu.

Līdz 2018.gada 30.jūnijam 19 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) ir piešķirts pakalpojumu “Specializētās darbnīcas”, 2 personām ar GRT ir nodrošināts “Grupu dzīvokļu” pakalpojums.

Bērniem ar FT ir nodrošināti 2 pakalpojumi “Aprūpes pakalpojums bērnam līdz 10 stundām nedēļā” un 1 pakalpojums “Speciālista konsultācija”.

Aicinām personas ar GRT vērsties Dienestā 4.kabinetā Vienības ielā 8, Daugavpilī šādu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai:

  1. Aprūpe mājās
  2. Dienas aprūpes centrs
  3. Specializētās darbnīcas
  4. Grupu dzīvokļi

Aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus vērsties Dienestā šādu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai:

  1. bērniem ar FT – reitterapija, kanisterapija, mūzikas terapija (Tomatis), atelpas brīdis.
  2. bērnu likumiskajiem pārstāvjiem – psihologs, rehabilitologs, fizioterapeits. Iesniegumā var norādīt vēlamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju (konkrēta speciālista vārdu, uzvārdu), iepriekš par to vienojoties ar speciālistu.

Informējam, ja bērns ar FT  ir sasniedzis 18 gadu vecumu, tam ir tiesības 12 mēnešu laikā pēc pilngadības sasniegšanas (arī tad, ja personai netiek noteikta invaliditāte) pabeigt atbalsta plānā ietverto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izmantošanu.

Sīkāka informācija:

Dienesta speciālists deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai

Vienības ielā 8, Daugavpilī, 6.kab.

Tālr.65440914

Mob.tālr. 20275907

Pēdējās izmaiņas veiktas: 21.02.2019 07:11