Daugavpilī deinstitualizācijas projekta ietvaros sāka darboties specializētā darbnīca

Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurš atrodas Arhitektu ielā 21, sāka darboties specializēta darbnīca, kuras aktivitātēs iesaistīti 18 šī centra klienti. Apmācībās tiek iegūtas iemaņas šūšanā, pērļošanā, floristikā.  
Tā ir iespēja šiem cilvēkiem saņemt darba iemaņas, izmantot tās, lai veiksmīgāk noritētu viņu socializācijas process. Tas palīdz justies tuvāk ģimeniskai videi un, protams, saņemt kvalitatīvu pakalpojumu. Tas nozīmē, ka cilvēks jūtas piederīgs sabiedrībai.
Tie ir pirmie reālie soļi deinstitualizācijas projekta īstenošanā Daugavpilī, jo pilsēta ir aktīvi iesaistījusies šī projekta īstenošanā.
Darbnīcu vada kvalificēti speciālisti, kuri augstā līmenī sniedz savus pakalpojumus dienas centra klientiem.
Augustā DI projekta ietvaros Sociālais dienests sniegs virkni pakalpojumu klientiem, kuri bija novērtēti pirms DI procesa un viņiem ir rekomendēta šo pakalpojumu izmantošana, proti, tās ir reiterapijas, kanisterapijas, tomatis metodes nodarbības.
Sociālais dienests aicina vecākus, kuru bērni tika novērtēti un viņiem piešķirts kāds no piedāvātajiem pakalpojumiem, griezties reģistrācijas un pakalpojuma noformēšanai Sociālajā dienestā, Vienības ielā 8, 4. kabinetā.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 02.08.2018 06:58