Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros uzsākta kanisterapijas pakalpojuma sniegšana.

Lai Latgalē palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem, laika posmā no 2015.gada 1. decembra līdz 2022.gada 31.decembrim tiks realizēts Eiropas Sociālais fonda projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde ”Sociālais dienests” 12.janvārī uzsāka kanisterapijas pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas 14 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem projekta “Deinstitucionalizācijas projekta īstenošana Latgales reģionā” ietvaros. Pakalpojuma sniedzējs ir Daugavpils pilsētas psihoneiroloģiskā slimnīca kopā ar Latgales sporta suņu biedrību. Pakalpojuma nodrošināšanā iesaistīti sertificēti kinologi ar 6 sertificētiem suņiem un ārsts – fizioterapeits. 2018.gada augustā Eiropas Sociālais fonda projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)” ietvaros 14 bērni saņēma reitterapijas pakalpojumu. Pakalpojumu “Reitterapija” bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  nodrošināja Kaplavas pagasta zemnieku saimniecības “Klajumi” reitterapijas asistenti ar 4 sertificētiem zirgiem un Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari”  sertificēta reitterapeite Olga Bērziņa.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019 07:01