Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” Nr.9.2.2.1/15/I/005 atskaite uz 15.01.2019.

Sociālajā dienestā saņemti 84 iesniegumi (bērnu ar FT likumiskie pārstāvji un personas ar GRT) pakalpojumu nodrošināšanai/pagarināšanai DI projekta ietvaros.  Šobrīd sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi ir piešķirti 52 personām:  

–         9 personām ar GRT – Grupu dzīvokļi

–         20 personām ar GRT – Specializētās darbnīcas

–         1 personai ar GRT – Dienas aprūpes centrs

–         3 bērniem ar FT – aprūpe mājās

–         2 bērniem ar FT – speciālista konsultācijas (fizioterapeits)

–         14 bērniem ar FT – reitterapijas pakalpojums

–         3 bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem – speciālista konsultācijas (psihologs)

Šī gada 12.janvārī ir uzsākts kanisterapijas pakalpojums 14 bērniem ar FT.

Sociālā dienesta speciālists DI procesa īstenošanai 2018.gada 3.-5.decembrī piedalījās Labklājības ministrijas organizētā pieredzes apmaiņas braucienā uz Čehiju, kuras laikā tika apmeklētas vairākas iestādes Prāgā, kas saistītas ar kvalitatīvu sociālo un veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu. Turpmākajā DI procesa nodrošināšanā tiks meklēti risinājumi dažādām deinstitucionalizācijas pieejām.

SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU DAUGAVPILS PILSĒTĀ IEVIEŠANAS GAITAPAR LAIKA PERIODU NO 2018.GADA 1.JANVĀRA  LĪDZ 2019.GADA 15.JANVĀRIM

Informāciju sagatavoja

Sociālā dienesta speciālists DI procesa īstenošanai

Elita Kuzmina

Pēdējās izmaiņas veiktas: 16.01.2019 11:14