Specializētajām darbnīcām apritējis 1 gads!

Kopš 2018.gada 23.jūlija  Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem Arhitektu ielā 21 projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” Nr.9.2.2.1/15/I/005  ietvaros sāka darboties Specializētās darbnīcas,  kuras aktivitātēs iesaistīti 18 klienti. Klientiem tiek nodrošināta iespēja apgūt ne tikai jaunas darba prasmes un iemaņas floristikā un  šūšanā, bet tiek nodrošināta māju sajūta, kur klientiem ir iespēja saņemt pozitīvas emocijas un gandarījumu par paveikto. Apritējis gads kopš darbojas Specializētās darbnīcas, kas tika nosvinēts ar laba vēlējumiem no Specializēto darbnīcu kolektīva, kā arī tika pasniegts gards cienasts.

Gada laikā Specializēto darbnīcu speciālisti veiksmīgi motivēja un iesaistīja klientus dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, sadarbojās ar citām organizācijām un sociālā darba speciālistiem, kā arī klientu darbi tika augstu novērtēti Labdarības tirdziņos, kas tiek organizēti divas reizes gadā – Ziemassvētkos un Lieldienās. Tāpat klientu veikumu ir augsti novērtējuši daudzi apmeklētāji un viesi – Sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju direktoru asociācijas konferences dalībnieki, Rīgas domes Labklājības departamenta, Dobeles sociālā dienesta un Vācijas kolēģu delegācijas, kā arī  citas pieredzes apmaiņas delegācijas.

Sociālā darbiniece Ligita Ļaļina

Pēdējās izmaiņas veiktas: 23.07.2019 11:08