DI Latgalē. Projekta stāsti. Reitterapija

Latgalē turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) realizācija. Kopā ar sadarbības partneriem Latgales pašvaldībās mēs veidojam pamatu iekļaujošai sabiedrībai, kur bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varēs augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas dzīvo ģimenēs, varēs saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus savās pašvaldībās. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu.

Viens no pieprasītākajiem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem ir reitterapija. Reitterapija Latvijā ir oficiāli reģistrēta ārstniecības un rehabilitācijas metode, kurā galvenais dziednieks ir zirgs. Ar to var nodarboties tikai sertificēti speciālisti, un arī zirgi ir īpaši izraudzīti, apmācīti un sertificēti Latvijas Profesionālās reitterapijas asociācijā.

Arī šovasar, laika periodā no 9. līdz 20. augustam Daugavpils Cietokšņa teritorijā norisinājās reitterapijas nodarbības Daugapils pilsētas un Augšdaugavas novada bērniem ar FT.

Bet kā tieši notiek reitterapijas nodarbības? Kam šis pakalpojums ir domāts? Kādas emocijas bērniem raisa komunikācija ar zirgiem? Lai atbildētu uz šiem un citiem jautājumiem, piedāvājam noskatīties jaunu video sižetu no DI Latgalē projekta stāstu cikla. Mēs aprunājāmies ar zirgu sētas “Klajumi” saimnieci un reitterapijas instruktori Ilzi Stabulnieci, kura DI projekta ietvaros jau vairākus gadus veiksmīgi vada reitterapijas nodarbības bērniem ar FT.

Vairāk par zirgu sētu “Klajumi” var uzzināt: šeit.
Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas: 07.10.2021 09:00