Darbu uzsāka Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte”

Pēc telpu un energoefektivitātes uzlabošanas remontdarbiem šī gada 3. janvārī Daugavpilī darbu uzsāka Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte”, kurš nodrošina pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Centrā ir piedāvāti vairāki pakalpojumu veidi bērniem:

  • dienas aprūpes centra pakalpojums,
  • atelpas brīža pakalpojums,
  • krīzes centra pakalpojums,
  • tuvākajā laikā tiks nodrošināti arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Pakalpojumi tiek nodrošināti tostarp arī projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, vienošanās Nr. 9.2.2.1./15/I/005, ietvaros.

Iespēja saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumu ir visiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā deklarētiem bērniem, kam ir noteikta invaliditāte, savukārt atelpas brīža pakalpojumu līdz 30 diennaktīm gadā bez maksas var saņemt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā deklarēti bērni, kam ir noteikta īpašās kopšanas nepieciešamība.

Lai pieteiktos Centra pakalpojumu saņemšanai vai saņemt papildus informāciju par pakalpojumiem, aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus vērsties pie Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Deinstitucionalizācijas projekta vadītājas Viktorijas Teličenes, tālr. 22066858, e-pasts – viktorija.telicene@socd.lv.

Centra pakalpojumus atbilstoši apstiprinātam maksas pakalpojumu cenrādim ir iespējams saņemt arī citās pašvaldībās deklarētām personām.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 24.02.2022 15:53