Sniegtie pakalpojumi 2021. gadā un aktualitātes projektā “DI Latgalē”

Latgalē turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) realizācija. Kopā ar sadarbības partneriem Latgales pašvaldībās mēs veidojam pamatu iekļaujošai sabiedrībai, kur bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varēs augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas dzīvo ģimenēs, varēs saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus savās pašvaldībās. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu, varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu. 

DI projekta ietvaros apmaksātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (SBSP) sniegšana līdz 2021. gada 31. decembrim kopskaitā tika nodrošināta 16 Latgales reģiona pašvaldībās. Neskatoties uz pandemijas izraisītajām grūtībām, DI projekta realizācija turpinājās, stabili pieaugot sniegto pakalpojumu skaitam.

Vairāk informācijas ŠEIT

Pēdējās izmaiņas veiktas: 25.02.2022 08:08