Viens no Dienesta nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem ir ģimenes asistenta pakalpojums, kura mērķis ir veicināt ģimenēm sociālo prasmju uzlabošanu gadījumos, kad vecāki nepietiekami nodrošina bērna vajadzības. Lai minēto pakalpojumu pilnveidotu, Sociālais dienests ir iesaistījies Labklājības ministrijas  īstenotā projekta „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros organizētajā pilotprojektā „Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”.

Pilotprojekta īstenošanas laiks – no 02.11.2020. līdz 01.11.2022.  

Ģimenes asistenta uzdevums ir veicināt ģimeņu ar bērniem, kurām nav pietiekamas prasmes un iemaņas bērnu audzināšanā un aprūpē, ir novērots sadzīves prasmju trūkums, dzīves kvalitātes un spējas patstāvīgi sociāli funkcionēt, iekļauties sabiedrībā uzlabošanos, attīstīt spējas ģimenei palīdzēt pašiem sev. Ģimenes asistents ģimenei parāda, izskaidro, motivē, iedrošina, palīdz, atbalsta utt. Lielākais darba instruments ir komunikācija. Darba fokuss vērsts uz ģimenes vajadzībām, kur lēmumu pieņem pati ģimene.