Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”zemsliekšņa iepirkumu un cenu aptauju plāns 2022.gadam

Iepirkums

Dokumenti


Iesniegšanas termiņš

Rezultāti

Autostāvvietu pakalpojuma sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”

Pabeigts

Nav pretendentu

Autostāvvietu pakalpojuma sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”

Pabeigts

Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Pabeigts

Kanalizācijas sistēmu tīrīšanas un skalošanas pakalpojuma sniegšana “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Pabeigts

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana

Pabeigts

Veidlapu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”    

Pabeigts

Veidlapu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”    

Pabeigts

Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests   

Pabeigts

Transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”  

Pabeigts

Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”

Pabeigts

Nav pretendentu

Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”

Pabeigts

Liftu apkope un remonts Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests” 

Pabeigts

Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”

Pabeigts

Nav pretendentu

Drukas iekārtu izejmateriālu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei“Sociālais dienests”

Pabeigts

Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”   

Pabeigts

Sadzīves tehnikas un elektropreču piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”  

Pabeigts

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” struktūrvienības “Ģimenes māja “Pīlādzis” bērnu un jauniešu nelaimes gadījumu apdrošināšana

Pabeigts

Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests

Pabeigts

Ģimenes mājas “Pīlādzis” bērnu un jauniešu nelaimes gadījumu apdrošināšana

Pabeigts

Mīkstā inventāra piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Pabeigts

Laminatoru un skeneru piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Pabeigts

Pandusa ierīkošana pie dzīvojamās mājas Februāra ielā 33, Daugavpilī, personai ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai

Pabeigts

Nav pretendentu

Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Pabeigts

Sociāli integrētu braucienu organizēšana projekta “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu” Nr.LLI-550 (Valued people) ietvaros

Pabeigts

Nav pretendentu

Pandusa ierīkošana pie dzīvojamās mājas Februāra ielā 33, Daugavpilī, personai ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai

Pabeigts

Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests

Pabeigts

Maināmo paklāju nomas un servisa pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests

Pabeigts

Sociāli integrētu braucienu organizēšana projekta “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu

Pabeigts

Maināmo paklāju nomas un servisa pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Pabeigts

Bēniņu koka konstrukciju pretuguns apstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Sociālais dienests” vajadzībām

Pabeigts

Nav pretendentu

Pirts pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” klientiem

Pabeigts

Dabiskās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”

Pabeigts

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” transportlīdzekļu apdrošināšana

Pabeigts

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” darbinieku obligātās veselības pārbaudes veikšana

Pabeigts

Bēniņu koka konstrukciju pretuguns apstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Sociālais dienests” vajadzībām”

Pārtraukts

Pirts pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” klientiem

Pabeigts

Bēniņu koka konstrukciju pretuguns apstrāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Sociālais dienests” vajadzībām

Pabeigts

Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests

Pabeigts

Nav pretendentu

Ļeņingradas blokādes dalībnieku veselības apdrošināšana

Pabeigts

Nav pretendentu

Ļeņingradas blokādes dalībnieku veselības apdrošināšana

Pabeigts

Inženiertehnisko sistēmu apkopes pakalpojuma sniegšana “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Pabeigts

Personāla izsaukuma sistēmas ierīkošana Grupu dzīvokļos Šaurā ielā 26, Daugavpilī

Pabeigts

Nav pretendentu

Veļas žāvētāju piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Pabeigts

Kanalizācijas sistēmu tīrīšanas un skalošanas pakalpojuma sniegšana “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Pabeigts

   Nav pretendentu

Portatīvo datoru piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Pabeigts

Veļas žāvētāju piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Pabeigts

Kanalizācijas sistēmu tīrīšanas un skalošanas pakalpojuma sniegšana “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”

Pabeigts

Autostāvvietu pakalpojuma sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”

Pabeigts

    Nav pretendentu

Ziemassvētku dāvanu piegāde

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” klientiem

Pabeigts

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” IT drošības dokumentācijas atbilstības audits atbilstoši Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumiem Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” un konsultācijas

    Ziņojums

Pabeigts

Autostāvvietu pakalpojuma sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”

Pabeigts

Ziemassvētku dāvanu piegāde

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” klientiem

Pabeigts

Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Sociālajā mājā Šaura ielā 28, Daugavpilī

Pabeigts