DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE “SOCIĀLAIS DIENESTS”

Reģ. Nr. 90001998587 

Vienības ielā 8, Daugavpilī, LV-5401 Valsts kase, kods TRELLV22 

n/k LV77TREL981303501000B

Tālr.: 654 23700

E-pasts: socd@socd.lv

Konsultants: 654 49907

BEZMAKSAS TĀLRUŅA NUMURS: 80006966

TELEFONA NR.

VĀRDS, UZVĀRDS

AMATS

E-pasts

654 23700

MARINA GERASIMOVA
Vadītāja 
marina.gerasimova@socd.lv
654 40911
RIMMA VAVILOVA
Vadītājas vietniece
rimma.vavilova@socd.lv

 

TELEFONA NR.

VĀRDS, UZVĀRDS

AMATS

E-pasts

654 40917
IRINA LEONOVA
Datu bāzes analītiķisirina.leonova@socd.lv
654 40925
LILIJA  KURČA
Kasiere
lilija.kurca@socd.lv
 
JĀNIS RUTKA
Datu aizsardzības speciālists
janis.rutka@daugavpils.lv
datuaizsardziba@socd.lv
654 40914
TATJANA JURĀNE
Vecākā personāla inspektore
tatjana.jurane@socd.lv
 
AINA ABARASA
Personāla inspektore
aina.abarasa@socd.lv
 
VADIMS ILIŠKO
IT administrator
vadims.ilisko@socd.lv
 
NATAĻJA KOĻESNIČENKO
Darba aizsardzības vecākā speciāliste
natalja.kolesnicenko@socd.lv
 654 23700
VIJA VOITKEVIČA
Sekretāre
vija.voitkevica@socd.lv
TELEFONA NR.
VĀRDS, UZVĀRDS
AMATS
E-pasts
654 40912
LILIJA ŽUROMSKA
Vecākā juriste
lilija.zuromska@socd.lv
654 40912
EVITA HRAPĀNE
Juriste
evita.hrapane@socd.lv 
 
DAIGA MATISĀNE
Juriskonsulte
daiga.matisane@socd.lv
654 40917
KRISTĪNE CIMOŠKA
Juriste
kristine.cimoska@socd.lv
654 29166
MARIJA LINIŅA
Juriskonsulte
marija.linina@socd.lv
654 29166
LĪGA KIŠKOVIČA
Juriste
liga.kiskovica@socd.lv
TELEFONA NR.
VĀRDS, UZVĀRDS
AMATS
E-pasts
 
654 40927
ANŽELA PETKUNE
Vecākais lietvedis/arhivārs
anzela.petkune@socd.lv 
654 40933
VIKTORIJA MAĻCEVA
Lietvede
viktorija.malceva@socd.lv
 
IRĒNA RIMJANE
Lietvede
irena.rimjane@socd.lv
65440926
ANNA ZNOTIŅA
Klientu apkalpošanas operators
anna.znotina@socd.lv
TELEFONA NR.
VĀRDS, UZVĀRDS
AMATS
E-pasts
65440918
VALĒRIJS LOGINOVS

Saimniecības nodaļas vadītājs

valerijs.loginovs@socd.lv
65440918
OLGA GUDAKOVSKA
Vecākā saimniecības pārzine
olga.gudakovska@socd.lv
TELEFONA NR.
VĀRDS, UZVĀRDS
AMATS
E-pasts
65440915
OLGA DAĻECKA
Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
olga.dalecka@socd.lv
65429166
SILVIJA BRICE
Vecākā sociālā darbiniece
silvija.brice@socd.lv
 
AĻONA SAVEĻJEVA
Vecākā psiholoģe
alona.saveljeva@socd.lv
TELEFONA NR.
VĀRDS, UZVĀRDS
AMATS
E-pasts
654 40931
IJA TRETJUKA
Sociālā darbiniece
ija.tretjuka@socd.lv
ĻUBOVA KRASOVSKA
Sociālā darbiniece
lubova.krasovska@socd.lv
654 40934
LUDMILA PLAKSENKOVA
Sociālā darbiniece
ludmila.plaksenkova@socd.lv
NATAĻJA VOITKEVIČA
Sociālā darbiniece
natalja.voitkevica@socd.lv
 
OLGA LIBIKA
Sociālais mentors
olga.libika@socd.lv
TELEFONA NR.
VĀRDS, UZVĀRDS
AMATS
E-pasts
 
 LAILA BĒRZE

 

Sociālā darbiniece
 laila.berze@socd.lv
654 40923
 
AIRA RAUPE
Sociālā darbiniece
aira.raupe@socd.lv
SVETLANA KRUPENINA
Sociālā darbiniece
svetlana.krupenina@socd.lv
 
 
 
654 40922
AĻONA AGAFONOVA
Sociālā darbiniece
alona.agafonova@socd.lv
JEĻENA FIGURINA
Sociālā darbiniece
jelena.figurina@socd.lv

 

TELEFONA NR.
VĀRDS, UZVĀRDS
AMATS
E-pasts
654 40928
NONNA JAKUBOVSKA
Asistentu pakalpojumu nodaļa vadītāja
nonna.jakubovska@socd.lv
654 40929
LARISA VENKOVA
Sociālā darbiniece
larisa.venkova@socd.lv
JEĻENA VASIĻJEVA
Sociālā darbiniece
jelena.vasiljeva@socd.lv
654 40929
ILONA  ŠERŠŅOVA
Sociālā darbiniece
ilona.sersnova@socd.lv
654 21536
ILONA AVERINA
Sociālā darbiniece
ilona.averina@socd.lv
INTA KUDIŅA
Sociālā darbiniece
inta.jurkjane@socd.lv
RENĀTE JAKOVĻEVA
Sociālā darbiniece
renate.jakovleva@socd.lv
 
LUDMILA KOMAROVA
Lietvede-arhivāre
ludmila.komarova@socd.lv
654 21536
JEKATERINA TIHOMIROVA
Sociālā darbiniece
jekaterina.tihomirova@socd.lv
TELEFONA NR.
VĀRDS, UZVĀRDS
AMATS
E-pasts
654 23641
NATAĻJA JERMOLAJEVA
Sociālā darbiniece
natalja.jermolajeva@socd.lv
 
 
TATJANA SOKOLOVA
Sociālā darbiniece
tatjana.sokolova@socd.lv
MARINA GADŽIALIJEVA
Sociālais mentors personām ar invaliditāti un senioriem
marina.gadzialijeva@socd.lv
TELEFONA NR.
VĀRDS, UZVĀRDS
AMATS
E-pasts
654 29473
OLGA PAĻČUNE
Vecākā sociālā darbiniece
olga.palcune@socd.lv
 
LOLITA BOJAROVA
Sociālā darbiniece
lolita.bojarova@socd.lv
 
GUNTA KALNIŅA
Ģimenes asistente
gunta.kalnina@socd.lv
 
JEĻENA LUZGINA
Ģimenes asistente
jelena.luzgina@socd.lv
654 29438
SVETLANA PUŠKELE
Sociālā darbiniece
svetlana.puskele@socd.lv
ILONA VOLIKOVA
Sociālā darbiniece
ilona.volikova@socd.lv
NATAĻJA GLUŠŅOVA
Sociālā darbiniece
natalja.glusnova@socd.lv
JEKATERĪNA ČEHANOVSKA
Sociālā darbiniece
jekaterina.cehanovska@socd.lv
654 49289
ILONA LIEPIŅA
Sociālā darbiniece
ilona.liepina@socd.lv 
ANŽELA KAŠTANOVA
Sociālā darbiniece
anzela.kastanova@socd.lv
 
 
 
654 29437
VALENTĪNA SIDOROVA
Sociālā darbiniece
valentina.sidorova@socd.lv
OLGA LOCIKA
Sociālā darbiniece
olga.locika@socd.lv
654 29474
OKSANA USTINOVIČA
Sociālā darbiniece
oksana.ustinovica@socd.lv 
TELEFONA NR.
VĀRDS, UZVĀRDS
AMATS
E-pasts
654 34813LILITA  GADZĀNE
Sociālā darbiniece
lilita.gadzane@socd.lv
 
 
 
 
TELEFONA NR.
VĀRDS, UZVĀRDS
AMATS
E-pasts
654 41032
IRĒNA ŠUĻGA
Vadītāja
irena.sulga@socd.lv
 
JEKATERINA SKRINDŽEVSKA
Sociālā darbiniece
jekaterina.skrindzevska@socd.lv
TELEFONA NR.
VĀRDS, UZVĀRDS
AMATS
E-pasts
654 42698
IRĒNA  ŠUĻGA
Vadītāja
irena.sulga@socd.lv
654 41691
JEKATERINA SKRINDŽEVSKA
Sociālā darbiniece
jekaterina.skrindzevska@socd.lv
 654 41698
NATĀLIJA IVANOVA
Sociālā darbiniece
natalija.ivanova@socd.lv

Š

TELEFONA NR.
VĀRDS, UZVĀRDS
AMATS
E-pasts
 
  
 
654 41248
ANNA PLISKA
Sociālā darbiniece
anna.pliska@socd.lv
 
JEVGEŅIJA SVIRSKA
Sociālā rehabilitētāja
jevgenija.svirska@socd.lv
 
DIĀNA RAGOZINA
Psiholoģe
diana.ragozina@socd.lv
TELEFONA NR.
VĀRDS, UZVĀRDS
AMATS
E-pasts
654 42502
ELVIRA IGNATOVA
Vadītāja
elvira.ignatova@socd.lv
654 42503
INESE PROVEJA
Sociālā rehabilitētāja
inese.proveja@socd.lv
 
JEKATERINA JEFIMOVA
Sociālā rehabilitētāja
jekaterina.jefimova@socd.lv
654 42514
SANDRA VAGELE
Sociālā darbiniece
sandra.vagele@socd.lv
654 42513
JEĻENA MAKLERE
Sociālā darbiniece
jelena.makrele@socd.lv
 
ANITA LINDĀNE
 Psiholoģe
 anita.lindane@socd.lv
TELEFONA NR.
VĀRDS, UZVĀRDS
AMATS
E-pasts
654 42666
DAINA UMBRAŠKO
Vadītāja
daina.umbrasko@socd.lv
TELEFONA NR.
VĀRDS, UZVĀRDS
AMATS
E-pasts
65476985
ILZE RADIŅA
Nodaļas vadītāja p.i.
ilze.radina@socd.lv
 
AĻONA NALIVAIKO
Vecākā sociālā darbiniece
alona.nalivaiko@socd.lv
 
ZINAĪDA FJODOROVA
Vecākā sociālā darbiniece
zinaida.fjodorova@socd.lv
 
SVETLANA ABARASA
Vecākais klientu apkalpošanas operators (rēķinu apstrāde)
svetlana.abarasa@socd.lv
654 49907
IRINA ONIŠČENKO
Klientu apkalpošanas operatore
irina.oniscenko@socd.lv
VLADIMIRS MISNIKS
Klientu apkalpošanas operators
vladimirs.misniks@socd.lv
DANA KORŠENKOVA
Klientuapkalpošanas operators
dana.korsenkova@socd.lv
 
TATJANA NARELE
Klientu apkalpošanas operators
tatjana.narele@socd.lv
654 49907 80006966
VALENTĪNA VILMANE
Klientu apkalpošanas operatore
valentina.vilmane@socd.lv
 
KARINA PRAŠMUTE
Sociālās palīdzības organizatore
karina.prasmute@socd.lv
 
SOLVITA REUKA
Klientu apkalpošanas operatori darbam ar mājokļa pabalstu
solvita.reuka@socd.lv
 
INNA SEŅKOVA
 
Klientu apkalpošanas operatori darbam ar mājokļa pabalstu
inna.senkova@socd.lv
 
INETA GORNIKA
 
Klientu apkalpošanas operatori darbam ar mājokļa pabalstu
ineta.gornika@socd.lv
 
LUDMILA DUBINA
 
Klientu apkalpošanas operatori darbam ar mājokļa pabalstu
ludmila.dubina@socd.lv
 
JŪLIJA JURGIĻEVIČA
 
Klientu apkalpošanas operatori darbam ar mājokļa pabalstu
julija.jurgilevica@socd.lv
 
TATJANA PAVLOVIČA
Klientu apkalpošanas operatori darbam ar mājokļa pabalstu
tatjana.pavlovica@socd.lv
 
ANASTASIJA LATVELE
Informācijas ievadīšanas operators
anastasija.latvele@socd.lv
 
VALENTĪNA MOROZA
Sociālās palīdzības organizatore
valentina.moroza@socd.lv
 
JEKATERINA KLEIMJONOVA
Sociālās palīdzības organizatore
jekaterina.kleimjonova@socd.lv
 
VIJA LUTOKA
Sociālās palīdzības organizatore
vija.lutoka@socd.lv
 
 
OĻESJA KURBAKA Sociālā darbiniece olesja.kurbaka@socd.lv
 
 
JANA SEMJONOVA
Sociālā darbiniece
jana.semjonova@socd.lv
 
TATJANA KEIRĀNE
Sociālā darbiniece
tatjana.keirane@socd.lv
 
INGUNA TAUKULE
Sociālā darbiniece
inguna.taukule@socd.lv
 
NADEŽDA VAĻUKA
Sociālā darbiniece
nadezda.valuka@socd.lv
 
JOLANTA PAVLOVIČA
Sociālā darbiniece
jolanta.pavlovica@socd.lv
 
JEKATERINA DEMENTJEVA
Sociālā darbiniece
jekaterina.dementjeva@socd.lv
 
SVETLANA PETUHOVA
Sociālā darbiniece
svetlana.petuhova@socd.lv
 
JEĻENA LIEPIŅA
Sociālā darbiniece
jelena.liepina@socd.lv
 
INGA KOSTINA
Sociālā darbiniece
inga.kostina@socd.lv
 
JŪLIJA VETRIŅA
Sociālā darbiniece
julija.vetrina@socd.lv
 
VALENTĪNA ALEKSEJEVA
Sociālā darbiniece
valentina.aleksejeva@socd.lv
 
KRISTĪNE HRAPĀNE
Sociālā darbiniece
kristine.hrapane@socd.lv
 
SANDRA MIHAILOVA
Sociālā darbiniece
sandra.mihailova@socd.lv
 
ANNA KISEĻOVA
Sociālā darbiniece
anna.kiselova@socd.lv
 
GALINA JUSUPOVA
Sociālā darbiniece
galina.jusupova@socd.lv
 
JEĻENA ALTUHOVA
Sociālā darbiniece
jelena.altuhova@socd.lv
 
IRAIDA VEREMJOVA
Sociālā darbiniece
iraida.veremjova@socd.lv
 
OLGA AGAFONOVA
Sociālā darbiniece
olga.agafonova@socd.lv
 
TATJANA GRIGORJEVA
Sociālā darbiniece
tatjana.grigorjeva@socd.lv
 
TATJANA PETROVA
Sociālā darbiniece
tatjana.petrova@socd.lv
 
TATJANA BULVANE
Sociālā darbiniece
tatjana.bulvane@socd.lv
Liepājas iela 4
 
SVETLANA RADEVIČA
Sociālā darbiniece
svetlana.radevica@socd.lv
Liepājas iela 4
 
TATJANA LISOVA
Sociālā darbiniece
tatjana.lisova@socd.lv
Liepājas iela 4
65428668
DIANA ČUHNOVA
 
Sociālā darbiniece
diana.cuhnova@socd.lv
Vienības iela 8
TATJANA STASEVIČA
Sociālā darbiniece
tatjana.stasevica@socd.lv
Vienības iela 8