Akcijas „Šajā pasaulē ir mīlestība” noslēguma pasākums dienas centrā “Saskarsme”

 

No 2018.g. 20. novembra līdz 2019.g 10.janvārim Daugavpilī notika  labdarības akcija „Šajā pasaulē ir mīlestība”, kuru Sociālais dienests organizēja sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils pilsētas komiteju. Šogad labdarības akcija  tika veltīta Daugavpils pilsētas ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti.  Akcijas laikā pilsētas iedzīvotāji ziedoja bērniem ar invaliditāti naudas līdzekļus, pārskaitot tos uz kontu LV68UNLA0050007139312  ar norādi „ziedojums bērnam ar invaliditāti”, sarūpēja  dažādas dāvanas. Akcija noslēdzās  ar skaistu pasākumu Sociālā dienesta Dienas centrā “Saskarsme” Liepājas ielā 4. Pasākuma piedalījās 55 bērni ar invaliditāti kopā ar vecākiem. Sarkana Krusta jaunatne sagatavoja jautru izrādi maziem skatītājiem, spēlēja un dancoja kopā ar bērniem. Pasākumā bērni saņēma dāvanas, ko saziedoja viņiem pilsētas iedzīvotāji. Paldies viesiem labdariem !

Tās ģimenes kurās ir bērni ar invaliditāti un kuriem nesanāca piedalīties mūsu pasākumā var saņemt dāvanas , piezvanot pa tālruņiem 26364032 vai 65457357.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 11.01.2019 14:07