Ar Daugavpils domes Goda rakstu apbalvota Ludmila Krasņikova

  

Daugavpils teātrī 17.novembrī notika svinīga "Gada balvu" pasniegšanas ceremonija, kurā par ilggadēju, godprātīgu, profesionālu darbu, ieguldījumu sociālās aizsardzības sistēmas pilnveidošanā pilsētā, svinot Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienu ar domes Goda rakstu tika apbalvota Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba personām ar invaliditāti un veciem ļaudīm sektora vecākā sociālā darbiniece Ludmila Krasņikova. Sociālais darbs ar vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti ir viens no sarežģītākajiem. Tas prasa no sociālā darba speciālista, kurš strādā šajā jomā, īpašas spējas un papildus zināšanas medicīnā, psiholoģijā, komunikācijā. Visas šīs īpašības piemīt Ludmilai Krasņikovai. 28 gadus strādājot Sociālajā dienestā, Ludmila  ir pierādījusi sevi kā kompetentu, efektīvu vadītāju, ar  lielu autoritāti kolēģu un klientu vidū. Viņa ir nodevusi  savu pieredzi un zināšanas daudziemjaunajiem kolēģiem, kuri atceras L. Krasņikovu kā gudru un pacietīgu skolotāju. Ludmila pastāvīgi pilnveido savas zināšanas, papildinot tās dažādos kvalifikācijas paaugstināšanas kursos un semināros. Īpašā  L. Krasņikovas attieksme pret klientiem –iejūtība, uzmanība katram individuāli, vēlme iedziļināties sociālajā situācijā, paredzēt tās attīstību un pieņemt pareizu lēmumu. L.Krasņikova savā ikdienas darbā nodrošina klientiem profesionālu un mērķtiecīgu sociālo pakalpojumu sniegšanu, palīdz Daugavpils pilsētas pašvaldībā dzīvojošiem senioriem un personām ar invaliditāti pārvarēt dzīves grūtības, atrisināt sociālās problēmas un iedzīvotāju dzīves kvalitāti,  piesaistot visus iespējamos resursus, līdz ar to nodrošinot sociālo labklājību Daugavpils pilsētā.

Apsveicam Ludmilu Krasņikovu ar apbalvojumu un novēlam tā turēt! 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 19.11.2019 12:45