ATVIEGLOJUMI BRAUKŠANAI SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ

 

Saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr 46  “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”  ,  

Uzrādot attiecīgo atlaides karti, ir tiesības iegādāties braukšanas biļeti  ar 100% atlaidi no braukšanas maksas pilsētas maršrutu autobusos un tramvajos:

  • nestrādājoša persona, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos (tramvajā un autobusā);
  •  persona, kurai piešķirta III invaliditātes grupa un kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss (tramvajā un autobusā);
  • persona, kura saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (tramvajā vai autobusā);
  • represēta persona (tramvajā un autobusā);
  • daudzbērnu ģimenes loceklis (tramvajā un autobusā);
  • nestrādājošs Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidators (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);
  • nestrādājošs Afganistānas kara dalībnieks vai bojā gājušo karavīru vecāki (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);
  • Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrības valdes loceklis (tramvajā vai autobusā);
  • personas, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu (tramvajā un autobusā).

  Klientu pieņemšanas laiks : 

  Pirmdiena    08.00 - 18.00
  Otrdiena      08.00 - 17.00
  Trešdiena     08.00 - 17.00
  Ceturtdiena   08.00 - 17.00
  Pusdienu pārtraukums no 12.00 – 13.00
  Piektdienās  klientu  pieņemšana nenotiek

  Nepieciešamības gadījumā dokumentus (iesniegumus, atskaites un citus dokumentus) papīra formātā var atstāt Sociālā dienesta telpā Lāčplēša ielā 39 (ieeja no pagalma puses) vai Vienības ielā 8 dokumentu pieņemšanas kastē.

  Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv vai nosūtot pa pastu.
  Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”

  Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

  e-pasta adrese: socd@socd.lv

  Konsultants 654 49907, 654 49908, mobilo tālruņu lietotājiem 22814696 (BITE tīkls)

  Bezmaksas tālruņa numurs 80006966

  Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.07.2020 10:57