Bezmaksas juridiskais atbalsts iedzīvotājiem

 

Tieslietu ministrija, Tiesu administrācija un Juridiskās palīdzības administrācija 2019.gada 15.septembrī sadarbībā ar Eiropas Padomes Komisiju Tiesu efektivitātei (CEPEJ) uzsāka projekta “Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti” īstenošanu Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt pieeju tiesiskumam, attīstot un uzlabojot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas, kā arī paaugstinot tiesu darbības kvalitāti.

Projekta ietvaros laika periodā no 12.oktrobra līdz 4. decembrim divās Latvijas pilsētās – Rīgā un Daugavpilī tiek īstenots pilotprojekts ar mērķi nodrošināt sākotnējo juridisko atbalstu. Šī pilotprojekta ietvaros sākotnējais juridiskais atbalsts (viena bezmaksas konsultācija) būs pieejams ikvienai fiziskai personai neatkarīgi no ienākumu līmeņa un tās mērķis ir nodrošināt cilvēkiem iespēju maksimāli ātri un ērti saņemt juridisku atbalstu/novērtējumu dažādos juridiska rakstura jautājumos.

Konsultācijas Daugavpilī notiks otrdienās un ceturtdienās laikā no 12.00 līdz 19.30, Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes telpās, Parādes ielā 1.

Papildus informāciju iespējams saņemt pie projekta koordinatores Ingas Bites pa telefonu 29156749 vai uzdodot jautājumus e-pastā pilotprojekts@jpa.gov.lv

SVARĪGI! IERODOTIES UZ KONSULTĀCIJU OBLIGĀTI JĀLIETO SEJAS MASKA!

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 12.10.2020 12:28