Biedrības papildina un dažādo Dienas centra piedāvāto aktivitāšu izvēles iespējas

 

Dienas centrā “Saskarsme” aktīvi darbojas biedrības, piedāvājot dažādas alternatīvas aktivitātes centra apmeklētājiem. Lielākoties tie ir projekti ,kurus līdzfinansējuma  konkursa kārtībā atbalsta Daugavpils pilsētas dome no Daugavpils pilsētas domes budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda”.  

       Biedrība “NVO Padome “Varavīksne”” ilgus gadus orientē savus projektus uz veselības, mūžizglītības ,kultūras jomu. Biedrības projektu ietvaros Dienas centra apmeklētāji izglītojušies par veselīga dzīvessveida nozīmīgumu, noklausījušies izzinošas lekcijas par  Latgales vēsturi, uzzinājuši padziļināti par novadnieku-tango karali O. Stroku. Nozīmīgas aktivitātes tika piedāvātas starppaaudžu sadarbības ietvaros-skolu jaunatne prezentēja savus stāstus par Daugavpils pilsētu, notikušas vairākkārtējas sporta sacensības “Mēs mazbērni un mazmazbērni draudzīga komanda”.

      Biedrība “Veselības skola” pateicoties domes atbalstam Dienas centra  sociālās rehabilitācijas programmu nodarbībām iegādājās  mūzikas instrumentus (ģitāru, zvaniņus u. c). Māla terapijas nodarbībām tika iegādāts māls, dalībnieki saņēma krāsas mandeļu krāsošanai, daudzpusīgus izdales materiālus, T-krekliņus uzstāšanās vajadzībām.

     Biedrība “Latgaleite” sadarbības laikā ar Dienas centru, atjaunojusi tērpus ansamblim “Cerība”, atbalstījusi “Dekupāžas” pulciņa nodarbības ar materiālu iegādi, papildinājusi klientu fizisko aktivitāšu iespējas, iegādājoties sīko sporta inventāru, nūjošanas nūjas. Dotajā  brīdī piedāvā izzinošu lekciju ciklu “Latvijai-100”, iepazīstinot apmeklētājus  ar Daugavpils vēsturi, ģimenēm ar bērniem ,dodot iespēju veidot dekupāžas tehnikā  suvenīrus veltītus Latvijas simtgadei.

      Šogad savas projekta aktivitātes Dienas centra apmeklētājiem piedāvā biedrība “Mēs varam vairāk”. Biedrība organizēs dažādas sacensības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām , palīdzēs atjaunos ansambļa dalībniekiem tērpus.

       Sociālo brīvprātīgo biedrību “ODIN/VITA”, kura realizē projektu  “Saskarsmes prieks”, kuru finansē A/S “Latvijas valsts meži” Sociālas palīdzības programmas ietvaros ,ko administrē Fonds “Ziedot .lv” projekta ietvaros Dienas centra  senioriem šogad  atbalstīs četrus  pasākumus (Starptautiskas dejas dienas pasākumu, Pilsētas svētku  ieskaņas koncertu, Latvijas proklamēšanas gadadienā, Ziemassvētkos).

     Jāatzīmē , ka Sociālais dienests veic biedrību aktivitāšu pieteikumu izvērtējumu un nosaka vai uzrādītie mērķi un uzdevumi  patiesi dos ieguldījumu un labumu klientiem.

      Uz doto brīdi biedrība  “Latgaleite” ar sadarbības partneri Sociālo dienestu  piedalās NVO projektu konkursā “Latgales NVO projektu programma 2018”, kuru atbalsta “ Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Kultūras ministrija jomā- Starpkultūru dialoga veicinošs projekts, kas vērsts uz savstarpējās izpratnes veidošanu, stereotipu mazināšanu, dažādu tautību pārstāvju iesaisti aktivitātēs, kas vērstas uz saliedētību un iekļaujošu pilsonisko līdzdalību. Cerēsim ,ka projekts tiks atbalstīts un vēl viena aktivitāšu iespēja Dienas centra klientiem nāks klāt.

     Dienas centrā “Saskarsme” vadītāja L. Gadzāne

 

 

 

 

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 16.05.2018 08:23