Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem integrācija pilsētas vidē

  Viena no galvenajām problēmām cilvēkiem ar invaliditāti ir viņu adaptācija sabiedrībā. Dienas centra speciālisti personām ar garīga rakstura traucējumiem (Arhitektu ielā 21) programmas “Sociālā rehabilitācija un aprūpe” ietvaros veic plašu darbu klientu sociālajai integrācijai pilsētvidē. Programmas mērķis – redzesloka paplašināšana un kvalitatīvas atpūtas uzlabošana, apmeklējot dažādus kultūras un sporta pasākumus, piedaloties ekskursijās, iepazīstoties ar dzimtās pilsētas, novada vēsturi un kultūru, saskarsmes iemaņu attīstība ne tikai ar cilvēkiem ar līdzīgu diagnozi, bet arī ar pērējiem pilsētas iedzīvotājiem. Tas viss cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem dod vienlīdzīgas iespējas un tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

Ikmēnesi Dienas centrā klientiem tiek organizēts daudz dažādu izglītojošu, attīstošu un izklaides pasākumu. 2018. gada garumā klienti apmeklēja vairākas pilsētas kultūras vietas, apmeklēja nacionālo kultūru biedrības,  mākslas ekspozīcijas, bibliotēkas, fotoizstādes, Daugavpils meistaru un pilsētas viesu gleznu un keramikas izstādes. Laika periodā no janvāra līdz oktobra beigām tika organizēti 42 pasākumi dota darbības virziena ietvaros.

Piemēram, septembra mēnesī tika apmeklēta Ērika Volonta personālizstāde Latgales Centrālajā bibliotēkā, Daugavpils Novadpētniecības muzeja ekspozīcija, kā arī Lietuvas meistara A. Rimoviča koka skulptūru izstāde un citi pasākumi. Dienas centra klienti sadarbības ietvaros 4. oktobrī bija uzaicināti “Ceriņu bibliotēkā” uz pasākumu “Balonu brīnumainā pasaule”, kura laikā tika veidotas dažādas figūras no gaisa baloniem. Šis notikums klientiem palika atmiņā kā ļoti pozitīvs un neaizmirstams. Dienas centrā 10. oktobrī notika muzikāli poētisks pasākums “Sergeja Jeseņina daiļrades  diena”, veltīts dzejnieka dzimšanas dienai. Šī pasākuma mērķis bija veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem interesi par poēziju.  Klienti 12. oktobrī apmeklēja Daugavpils Māla mākslas centrā studijas “Latgale” izstādi “Mīlu savu zemi”, bet  25. oktobrī Leonarda Plokšta ikonu privātkolekcijas izstādi Daugavpils Novadpētniecības muzejā. 

Šo pasākumu laikā klienti attīsta sociālās iemaņas, kuras veseliem cilvēkiem šķiet dabiskas un vienkāršas, bet nav sasniedzamas lielākai daļai cilvēku ar invaliditāti – apzina informāciju par interesantiem pasākumiem un vēsturiskām vietām, sastāda maršrutu nokļūšanai uz izvēlēto apskates objektu, nostiprina uzvedības normas sabiedriskajās vietās utt. Tas viss palīdz attīstīt patstāvību, pāreju uz vienlīdzīgu sabiedrības locekļu pozīciju, rada priekšnoteikumus patstāvīgai dzīvei. Līdz ar to klientiem būs iespēja nākotnē patstāvīgi vai kopā ar tuviniekiem apmeklēt kultūras objektus un justies brīvi pazīstamā vidē.

Pasākumu un izstāžu apmeklējums parādīja, cik lielā mērā ir pieprasīts tāds rehabilitācijas veids, kurš interesantā un neuzbāzīgā formā sekmē sociālo un komunikatīvo iemaņu attīstību Dienas centra klientiem. Cilvēku ar invaliditāti klātbūtne pilsētas sabiedriskajā vidē ir svarīgi ne tikai viņiem pašiem, bet arī pilsētas iedzīvotājiem. Ja mēs vēlamies dzīvot civilizētā sabiedrībā, mums ir jāpierod pie cilvēku ar īpašām vajadzībām klātbūtni sabiedriskās vietās, pieņemot viņus kā vienlīdzīgus sabiedrības locekļus un izrādīt uzmanību un cieņu.

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 02.11.2018 12:50