Darbinieki apgūst pieredzi, zināšanas par sociālo darbu kopienā

 

Arvien biežāk sociālajā darbā tiek runāts par sociālo darbu kopienā. Kopienu organizēšana ir viena no sociālā darba pamatmetodēm. Tā ir saistīta ar iejaukšanos (intervenci) kopienā, lai risinātu kopienas problēmas iedzīvotājiem pаšiem iesaistoties to risināšanā. Kopienu sociālais darbs tiek izmantots, lai stiprinātu un motivētu cilvēkus savai izaugsmei un attīstībai.  

2017. gada 13. jūnijā Ministru kabineta noteikumos Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem “ tiek konkrēti  norādītas  un uzsvērtas prasības pakalpojuma sniedzējiem, kas veic sociālo darbu kopienā.

     14.martā sociālā darba speciālisti pieredzes apmaiņā viesojas Rīgas kopienu centrā “Ābeļzieds”. Rīgas kopienu centra “Ābeļzieds” apmeklētāji nav tikai pakalpojuma saņēmēji, bet gan paši iesaistās pakalpojuma veidošanā un nodrošināšanā. Apmeklētāji, kopā ar darbiniekiem un brīvprātīgajiem, veido kopīgu sociālā atbalsta sistēmu. Šajā centrā sadzīvo un tiek realizētas gan senioru, gan jauniešu idejas, aktivitātes.

      6.apīlī Dienas centrā “Saskarsme”  darbinieki apmeklēja semināru “Naratīvā pieeja sociālajā darbā ar kopienu “. Pieejas nosaukums radies no vārda “naratīvs” (vēstījums; stāsta formā ietverts pārskats vai apraksts.). Klienti apraksta savu dzīvi ar “naratīvu” (vēstījumu, stāstu) palīdzību. Speciālistiem jāprot veidot atbalsta kopienu šim vēlamajam stāstam, kura palīdzētu turēties pretim problēmu ietekmei un atbalstīs virzoties vēlamā stāsta virzienā.

           Dienas centra  “Saskarsme” vadītāja L. Gadzāne.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 11.04.2018 07:56