Daugavpils Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pasniegtas piemiņas zīmes

 

 26.jūlijā  Daugavpils pilsētas domē notika svinīgais pasākums, kurā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes saņēma 45 avārijas seku likvidēšanas dalībnieki no Daugavpils pilsētas. Svinīgajā pasākumā piemiņas zīmes pasniedza iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, klātesošos uzrunāja Daugavpils mērs Rihards Eigims, “Latvijas savienība Černobiļa” valdes priekšsēdētāja vietnieks, viceprezidents Ilmārs Kalniņš.  

Ierosinājums par piemiņas zīmju pasniegšanu  nāca no Daugavpils Sociālā dienesta,  kurā speciālisti apzināja  daugavpiliešus, kas piedalījās Černobiļas avārijas seku likvidācijā. Pēc konsultācijām ar ČAES avārijas likvidatoriem tika konstatēts, ka sociālās palīdzības saņemšanas iespējas viņiem ir nepietiekošās.  Tika ierosināti grozījumi saistošajos noteikumos, saskaņa ar kuriem tika ieviests jauns materiālā atbalsta veids Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem 100,00 EUR apmērā kalendārajā gadā. Atbalstu piešķir bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 30.07.2018 06:20