Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem pavasara un vasaras tematisko ekskursiju cikls

 

Ekskursiju un braucienu organizēšana uz jaunām, interesantām vietām ievērojami daudzveido cilvēku ar īpašam vajadzībām brīvā laika pavadīšanu, veicina viņu integrāciju sabiedrībā, paplašina redzesloku un uz ilgu laiku atstāj atmiņā saņemtās pozitīvās emocijas. 

24 maijā programmas “Sociālā rehabilitācija un aprūpe” virzienā “Atpūta +” ietvaros Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem (Arhitektu 21) klienti atklāja pavasara un vasaras ekskursiju sezonu un apmeklēja Latvijas skaistāko vietu  -  Rundāles pīli. Virziena “Atpūta +” galvenais uzdevums ir sociālā adaptācija un klientu rehabilitācija, izmantojot ekoterapijas un dabas terapijas metodes. Nozīmīga programmas daļa ir ekskursijas aktivitātes. Pasākumu uzdevumi : klientu mikro – sociālās vides paplašināšana, redzes loka paplašināšana, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā audzināšana. Rundāles pils ir viens no nozīmīgākajiem arhitektūras pieminekļiem un mūsu valsts kultūras un vēstures objekts. Muzeja ekspozīcija radīja lielisku iespaidu uz Dienas centra klientiem, un tā saturs ir ļoti interesants vēstures zināšanu izteiksmē. Pils teritorijā atrodas liels parks, kurš arī ir interesants apskates punkts. Iepazīšanai ar tradīcijām un kultūru  ir liela nozīme Dienas centra klientu dzīvē, tas ir nepieciešams viņu vispārējai attīstībai un veicina iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē.

            7. jūnijā vasaras ekskursiju virkni turpināja lauku sētas “Vidzemnieki” apmeklēšana Dvietē, Ilūkstes novadā. Dabas terapija ir personu ar īpašām vajadzībām rehabilitācijas virziens, kas notiek saskaroties ar dabu. Ekskursijas dabā un saziņa ar dzīvniekiem ir labs veids, kā iepazīt dzimto zemi, veidojot priekšstatu par apkārtējo pasauli un iepazīstoties ar vietējās sociālās vides tradīcijām - reģiona nacionālajām, ģeogrāfiskajām un dabiskajām iezīmēm. Izziņas process notiek labāk, kad persona tieši redz, dzird un uztver apkārtējo pasauli. Tas rada klientiem spilgtākus, emocionāli piesātinātus, neaizmirstamus attēlus, sniedz daudz pozitīvu emociju, kas ir tik nepieciešams personai ar invaliditāti.

19. jūnijā Dienas centra klientus jau gaidīja jauns maršruts – ekskursija Jēkabpilī, kas sastāvēja no Krustpils pils, Jēkabpils vēstures muzeja apmeklēšanas un tematiskās ekskursijas “Sēļu sētā” – Jēkabpils vēstures muzeja brīvdabas nodaļa. “Sēļu sētā” Dienas centra klienti varēja iepazīties ar 19. gs. beigu vidēji turīgu zemnieku saimniecību. Tematiska ekskursija iekļāva sevī arī praktiskās nodarbības, kur katrs varēja piedalīties mājas sviesta sagatavošanas procesā. Ekskursijas noslēgumā Dienas centra klienti varēja izbaudīt zāļu tējas tasīti ar svaigo maizi un paštaisīto mājas sviestu.

Izzinošas ekskursijas ir brīnišķīga mācība intelekta attīstībā, jūtu, emocionālās uztveres, radošo spēju stimulēšana. Ar savu daudzveidību ekskursijas rada pārsteigumu un prieku cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, vēlmi vairāk uzzināt, tās motivē viņus izteikt savas jūtas un domas. Katra pastaiga, ekskursija paplašina klientu redzesloku un papildina viņu zināšanas par apkārtējo pasauli. Ir ļoti svarīgi iemācīt viņiem mīlestības un pieķeršanās sajūtu pret Dzimta novada dabas, vēsturiskās un kultūras vērtībām. Jaunu maršrutu apguve efektīvi attīsta sociālās aprūpes iestāžu klientu apkārtējas vides uztveri un māca viņus bez bailēm pārvietoties un orientēties ārējā vidē, mijiedarboties savā starpā un ar apkārtējiem.

      

Pēdējās izmaiņas veiktas: 20.06.2018 13:54