Dienas centrā “Saskarsme” izskanēja koncerts veltīts Daugavpils pilsētas svētkiem.

  1.jūnijā Dienas centra “Saskarsme” pagalmā notika pasākums veltīts Daugavpils pilsētas svētkiem.

Koncerta dalībniekus un apmeklētājus uzrunāja un ar Svētkiem sveica Daugavpils domes deputāte Viktorija Sporāne –Hudojana.  

Koncertā piedalījās Dienas centra pulciņi:

Deju kolektīvs “Sapnis” - vadītāja kultūras pasākumu organizatore T. Lapkovska;

Vokālais ansamblis “Draudzība”, solists L. Grišakovs - vadītāja kultūras pasākumu organizatore I. Kralika;

Vokālais ansamblis “Cerība” - vadītāja L.Prakapavičiene;

Klubs “Dialogs” - vadītāja A. Terehova;

Savu dzeju lasīja: A. Gallers, I. Kononoviča, V. Kustova;

15.kab. 01.06.-30.06. skatāma Dienas centra apmeklētāju pulciņu darbu izstāde: V. Vorotņikovas, R. Kontaņistovas, L. Rjadovas, M. Trules, L. Sergejevas gleznas;

 “Rokdarbu” pulciņa dalībnieču darbu izstāde – vadītāja A. Dudko;

“Pērļošanas” pulciņa dalībnieču T.Gorohovas ,L.Žežeres darbu izstāde;

Projekta” Interreg Latvija – Lietuva  projekta “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu” dalībnieku rokdarbu izstāde. Vadītāja - Ē. Skladova.

   

https://www.facebook.com/100073595584281/posts/175644298232089/

Dienas centra “Saskarsme” vadītāja L.Gadzāne

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 02.06.2022 13:21