Dienas centra “Saskarsme” pakalpojums klientiem tiek sniegts, ievērojot visus drošības pasākumus Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Dienas centrā “Saskarsme”, ievērojot visus drošības pasākumus Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai (distancēšanās ievērošana, nodarbību laika samazināšana, telpu mitrā uzkopšana pēc katras aktivitātes/nodarbības, vēdināšana) pēc ārkārtas situācija atcelšanas, atsāktas aktivitātes un nodarbības Dienas centra apmeklētājiem.

          Cigun ,deju nodarbības, kamēr to ļauj laika apstākļi,  notiek laukā (vad. kultūras pasākumu organizatore T. Lapkovska);

        16.09.pulciņa “Dārzkopji” dalībnieki (vadītāja brīvprātīgā aktīviste J. Mikucka) atvēra tradicionālo Rudens ražas izstādi, kuru varēs aplūkot līdz 25.09;

         Mākslas un literatūras aktivitāšu telpā tiek piedāvātas saīsinātas  izzinošas lekcijas 4x dienā, kuras var apmeklēt, veicot iepriekšējo pierakstu (vad. kultūras pasākumu organizatore A. Sivakova).

       Notiek ansambļu “Cerība” (vadītāja brīvprātīgā aktīviste L. Prakapavičīene), ”Draudzība” (vad. kultūras pasākumu organizatore  I. Kralika), “Sarma” (vad. kultūras pasākumu organizators  S. Pimanovs) laika ziņā saīsināti mēģinājumi.

         Sakarā ar distancēšanās ievērošanu gara apmeklētāju  rinda izveidojies uz fizisko aktivitāšu nodarbībām (vad. fizioterapeites O. Borovika, J. Mesčerjakova).

          Dienas centra klienti dažādi uztver ierobežojumus. Lielākā daļa pakalpojumu saņēmēju ir saprotoši un disciplinēti. Apmeklētāji atzīst ,ka viņiem ļoti pietrūkst ciešāku komunicēšanās iespēju, bet ir pateicīgi par šo organizēto iespēju, apmeklēt laika ziņā saīsinātas aktivitātes/nodarbības.

 

 

 Dienas centra “Saskarsme”  vadītāja L. Gadzāne

Pēdējās izmaiņas veiktas: 23.09.2020 05:38