Dokumentus lielākā mājokļa pabalsta saņemšanai jāiesniedz līdz katra mēneša 25.datumam.

 

Sakarā ar grozījumu   Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā,  kurš stājās spēkā 24.12.2021, no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. maijam atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, personai ar invaliditāti un mājsaimniecībai, kuras sastāvā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, ir iespēja saņemt lielāku mājokļa pabalstu. Sociālais Dienests lūdz minētos klientu kategorijas iesniegt iesniegumus, aktuālos rēķinus/ pavadzīmes/ izdevumus apliecinošus dokumentus par īres, pārējo komunālo (elektrība, gāze, ūdens, apkure, apsaimniekošana, cietais kurināmais) un par telekomunikāciju pakalpojumu maksājumiem laikposmā no 1.janvāra līdz 31.martam.  2022.gada  līdz katra mēneša 25.datumam.   

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 11.01.2022 03:52