Grozījumi par pašvaldības atbalstu bērnu ēdināšanai ārkārtējā situācijā

Š.g. 12.maija ārkārtas domes sēdē Daugavpils pilsētas domes deputāti pieņēma grozījumus 2020.gada 6.aprīļa Daugavpils pilsētas domes apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.13 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – noteikumi). Noteikumi tiek grozīti un papildināti ar iespēju atbalstu saņemt arī 19 gadus veciem izglītojamajiem, kā arī atbalsta pieteikšanas laiks tiek pagarināts līdz 31.maijam.

Tomēr spēkā paliek iepriekš noteiktie atbalsta saņemšanas nosacījumi. Vienreizējo atbalstu par 2 mēnešiem (aprīlis, maijs): var saņemt vecāki par:

  • bērniem, kuru dzīves vieta deklarēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdi, 12.03.2020.;
  • pirmsskolas vecuma bērniem, t.sk. arī tiem, kas nav reģistrēti nevienā pirmsskolas izglītības iestādē (pienākas atbalsts 40,00 eiro apmērā par 2 mēnešiem kopā);
  • vispārizglītojošo izglītības bērniem un profesionālo izglītības iestāžu dienas nodaļas izglītojamajiem līdz 19 gadiem (neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības administratīvajā teritorijā mācās) pienākas atbalsts 60,00 eiro apmērā par 2 mēnešiem kopā.

Ja bērns nāk no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, t.sk. audžuģimenē vai aizgādībā esošs bērns, tad viņa ģimene saņem karti katram bērnam pārtikas preču iegādei tirdzniecības tīkla Maxima tirdzniecības vietās Daugavpilī.

Ja bērns nāk no ģimenes, kurai NAV noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, tad viņa ģimene var izvēlēties saņemt karti katram bērnam pārtikas preču iegādei tirdzniecības tīkla Maxima tirdzniecības vietās Daugavpilī vai atbalstu bezskaidras naudas veidā uz viena no vecāku bankas kontu.

Iesnieguma veidlapas atbalsta saņemšanai atrodamas Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā www.izglitiba.daugavpils.lv (http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Normativie_dokumenti/200416_Pasvaldibas_edinasanas_atbalsts_berniem_arkarteja_situacija_LV_RU-Starts28.pdf). Iesniegumu atbalstam var iesniegt, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu vai iesniedzot caur Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.lv (www.latvija.lv) uz adresi izglitiba@ip.daugavpils.lv, kā arī pastkastē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē (Saules ielā 7).

Vecāki, kas iesnieguši iesniegumus atbalstam no 29.aprīļa līdz 15.maijam, naudas pārskaitījumu vai kartes pārtikas preču iegādei saņem līdz 22.maijam, bet vecāki, kas iesniegs iesniegumus no 15.-31.maijam, atbalstu saņems līdz 5.jūnijam.

Vecāki, kuri būs izvēlējušies kartes pārtikas preču iegādei, tās saņems Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē (Saules ielā 7, Daugavpilī). Par karšu saņemšanu vecāki tiks informēti telefoniski uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru. 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.05.2020 06:46