Jau rīt sāksies reģistrācija uz vasaras jauniešu nodarbinātības programmu 15-19 gadīgiem jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm!

 

6.februārī, plkst. 11.00 sāksies elektroniskā reģistrācija uz darbu 2021.gada vasaras periodā  jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kuri ir no daudzbērnu ģimenēm. Atgādinām, ka reģistrācija notiks Jaunatnes nodaļas mājaslapā jaunatne.daugavpils.lv sadaļā „Nodarbinātība” un turpināsies līdz 12.februārim (ieskaitot).

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punktā norādīts, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Reģistrējoties uz vasaras darbu, pievērsiet uzmanību, ka jaunietim ir jābūt deklarētam Daugavpilī! Nodarbinātības programmas jauniešiem no 15 līdz 19 gadiem dalībnieku vecumam uz pirmo darba dienu ir jābūt ne mazāk kā 15 gadi un ne vairāk kā 19 gadi (ieskaitot).

Reģistrācijas dienā plkst. 11.00 obligāti jāatjauno mājaslapa, lai lejā zem anketas parādītos poga SŪTĪT PIETEIKUMU.

Reģistrējoties, lielu uzmanību jāpievērš personīgās informācijas datu aizpildīšanā (vārds, uzvārds, personas kods). Ja tiks pieļautas kļūdas, Jūsu pieteikums tiks noraidīts. Pieteikuma anketa jāaizpilda tikai latviešu valodā, citādi tā netiks pieņemta!

Norādot vēlamos darba periodus, esiet uzmanīgi, jo pēc programmas sadalījuma rezultātu publicēšanas Jaunatnes nodaļas mājaslapā jaunatne.daugavpils.lv, darba periodus mainīt nedrīkstēs!

Ja jaunieša (15-19 gadi) ģimenei ir piešķirts gan daudzbērnu, gan trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, pēc izvēles var reģistrēties – 6.februārī vai 13.februārī.  Var reģistrēties arī abos datumos, saņemtie pieteikumi tiks apstiprināti.

Rezultāti tiks publicēti Jaunatnes nodaļas mājaslapā 5.martā.

 

 

 

Papildu informācija:

Olga Jefremova

654 22306

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 05.02.2021 13:38