Lielā talka -2018. Fotoreportāža.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” kopā ar visiem Daugavpils iedzīvotājiem aktīvi iesaistīsijās Vislatvijas Lielajā talkā. Ap 200 Sociālā dienesta darbinieku un klientu  strādāja pilsētas vides tīrības un sakoptības labā.     

Tradicionāli, Sociālā dienesta talkotāji saveda kārtībā dažus objektus un teritorijas Daugavpilī. 21.aprīlī Sociālā dienesta kolektīvs strādāja Gajokā, Fabrikas ielā 19/22  un attīrīja no atkritumiem bijusī konservu rūpnīcas teritorijas daļu. Sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgām personām  sektora klienti,  „Sociālās motivācijas programmu bezdarbniekiem veiksmīgākai iekļaušanai darba tirgū” dalībnieki  arī strādāja šajā objektā.

Jāatzīmē, ka Sociālās mājas un Sociālās patversmes klienti  vairākus gadus aktīvi piedalās talkās. Jau ceturto gadu pēc kārtas, saskaņā ar  SD sociālās rehabilitācijas programmām,  talku  tradīcijām piesaistījās  Daugavpils  bezdarbnieki.

27.aprīlī  Dienas aprūpes centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem darbinieki un klienti uzkopa savas ēkas Arhitektu ielā 21 teritoriju. Šajā dienā arī SD klienti, Sociālās/nakts patversmes Šaurā ielā 23 un Sociālas mājas Šaurā ielā 28 iemītnieki, talkoja  bijušās artilērijas bāzes teritorijā ,  kā arī saveda kārtībā savus pagalmus, uzkopa telpas.

Dienas centra “Saskarsme” darbinieki un klienti aktīvi uzkopa savu māju Liepājas ielā 4 un ierīkoja  puķu dobes.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

         

Pēdējās izmaiņas veiktas: 04.09.2018 09:26