Noslēdzās Ziemassvētku labdarības akcija "Šai Pasaulei Tu esi vajadzīgs"

    No 2019.gada 20.novembra  līdz  2020.gada 10.janvārim norisinājās Sociālā dienesta un LSK Daugavpils pilsētas komitejas rīkotā Ziemassvētku labdarības akcija "Šai Pasaulei Tu esi vajadzīgs", kas šogad tika veltīta jauniešiem bāreņiem, lai palīdzētu viņiem iekārtot dzīvokli un iegādāties sadzīves priekšmetus. Piedalīties šajā akcija tika aicināti 25 pilngadīgie bāreņi, kuriem Daugavpils pašvaldība piešķīra dzīvokļus. Ar viņiem cieši sadarbojās Sociālā dienesta atbildīgie speciālisti. Šī gada14.janvārī Dienas centrā “Saskarsme”  Liepājas ielā 4 notika atbalstītāju un jauniešu tikšanās, kur jaunieši bāreņi saņēma pateicības dāvanas.

           Daugavpils domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja, Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils pilsētas komitejas vadītāja Helēna Soldatjonoka atzīmēja, ka akcija bija ļoti veiksmīga, tajā piedalījās ap 40 ziedotāju, pašvaldības un valsts  iestādes, mācību iestādes, nevalstiskās organizācijas, pilsētas  uzņēmumi. Arī Daugavpils  iedzīvotāji aktīvi piedalījās akcijā un ziedoja sadzīves priekšmetus, mēbeles, sadzīves tehniku, naudu. Kopā tika saziedoti gandrīz 3000 euro.

       Pasākumā piedalījās 16 jaunieši, kas 2019.gadā uzsāka patstāvīgu dzīvi un pieteicās dalībai akcijā. Viņi saņēma dāvanu kartes 150 euro vērtībā sadzīves tehnikas iegādei. Bez tam katram jaunietim tika pasniegtas dāvanas no LSK un dažādām organizācijām un biedrībām. LSK  Daugavpils komitejas telpās Ventspils ielā 22 ir atrodamas dažādas sadzīvē noderīgas lietas, ko saziedojuši pilsētas iedzīvotāji, un pilngadīgie bāreņi var saņemt tur sev nepieciešamo dzīvokļu aprīkošanai.

Latvijas Sarkanā Krusta punktā Ventspils ielā 22 var vērsties:

Otrdienās     15.00 – 18.00
Trešdienās    12.00 – 18.00
Ceturtdienās 15.00 – 18.00

Sociālais dienests un Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils pilsētas komiteja sirsnīgi pateicas visiem akcijas "Šai Pasaulei Tu esi vajadzīgs" dalībniekiem, labdariem un ziedotājiem un cer, ka šāda veida labdarības pasākumi Daugavpilī veiksmīgi turpināsies!

Pēdējās izmaiņas veiktas: 15.01.2020 13:40