Noslēdzies projekts “Vērtīgo padomu skola”

 

Projektu “Vērtīgo padomu skola” organizēja Biedrība “Latgaleite” sadarbībā ar Sociālo dienestu. Projekta līdzfinansējumu konkursa kārtībā atbalstīja Daugavpils pilsētas dome no  Daugavpils pilsētas domes budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 Projektā tika iesaistītas ģimenes ar bērniem, kuras nonākušas krīzes situācijā un saņem krīzes centra pakalpojumu Ģimenes atbalsta centrā/patversmē. Projekta aktivitātes tika vērstas gan uz vecāku dzīves prasmju un iemaņu nostiprināšanu, gan vecāku un bērnu ciešāku savstarpējo sapratni, attiecību nostiprināšanu, gan ģimeņu ar bērniem brīvā laika interesantu un saturīgu pavadīšanu. Gada laikā Biedrība “Latgaleite” Ģimenes atbalsta centrā/patversmē organizēja:  izglītojošās/izzinošās lekcijas, radošās meistarklases, izglītojošas nodarbības, Sporta aktivitāti “Jautrās stafetes”, bērnu zīmējumu  izstādi “Mans lielākais sapnis”.
Liels paldies Biedrībai “Latgaleite” par jauko un noderīgo “Vērtīgo padomu skolu”, tas bija liels atbalsts ģimenēm ar bērniem, Jūs palīdzējāt mazināt krīzes situācijās nonākušo ģimeņu negatīvās emocionālās sekas.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.01.2020 12:37