PABALSTI ĢIMENĒM, KURU AIZBILDNĪBĀ IR BĒRNS

 

Ģimenes (personas), kuru aizbildnībā ir bērns līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājies laulībā, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, ir tiesīgas saņemt šādus pabalstu veidus:  

  • Pabalstu karstā ūdens piegādes nodrošināšanai – 18,00 euro apmērā kalendārajā gadā;
  • Dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai – 114,00 euro apmērā kalendārajā gadā;
  • Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot – 26,00 euro apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk par 93,00 euro mēnesī;
  • Pabalstu bērna ēdināšanas izdevumu segšanai:

    -  Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs – 50% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas;

    -  Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada laikā, vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vasaras brīvlaika periodā – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas. 

  • Pabalstu mācību piederumu iegādei vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo:

   - Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem – 25,00 euro apmērā;

   - Daugavpils izglītības iestāžu 1.klases izglītojamiem – 50,00 euro apmērā;

   - Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamiem, izņemot 1.klases izglītojamos – 35,00 euro apmērā.

Pabalstus Sociālais dienests piešķir ģimenei (personai), kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Klientu pieņemšanas laiks :  

Pirmdiena    08.00 - 18.00

Otrdiena      08.00 - 17.00

Trešdiena     08.00 - 17.00

Ceturtdiena   08.00 - 17.00

Pusdienu pārtraukums no 12.00 – 13.00

Piektdienās  klientu  pieņemšana nenotiek

Pēdējās izmaiņas veiktas: 02.12.2019 14:36