Pabalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību

 

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošajiem  noteikumiem Nr. 45,  no 2021.gada 1.jūlija Daugavpils  pašvaldība izmaksa pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību.

Pabalstu piešķir tām personām, kuras uz pabalsta pieprasīšanas brīdi ir deklarējušas savu dzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Pabalstu piešķir mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību laikā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim un ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiālā palīdzība u.tml.. Pabalstu nepiešķir gadījumā, ja persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās uzsakot darba līgumu.

 Pabalsta apmērs ir 150 euro mēnesī vienai personai. Pabalstu palielina par 50 euro mēnesī katram bērnam, ja mājsaimniecības, tai skaitā audžuģimenes un aizbildņa, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam.

 Pabalsta saņemšanai persona iesniedz IESNIEGUMU, pievienojot dokumentus, kas pamato pabalsta saņemšanas apstākļus.

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    dokumentus    attālināti  :

  • e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv,
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniegt elektroniski caur Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 (LMT tīkls)

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 10.10.2021 11:58