PALĪDZĪBA KRĪZES SITUĀCIJĀS

   
Ar ko Daugavpils pašvaldība var palīdzēt nonākušām krīzes s situācijā ģimenēm (personām) ? 
Kur griezties krīzes (stihiskās nelaimes) situācijā?  

Mājokļa un mantas nozaudēšanas gadījumā  stihiskās nelaimes (ugunsgrēka, plūdu u.c.) dēļ var griezties Ģimenes atbalsta centrā/patversmē Šaurā ielā 26, kurš strādā diennaktī. Citās krīzes situācijās jāgriežas Sociālajā  dienestā Vienības ielā 8 darbadienās , saskaņā ar SD darba grafiku.

Sociālais dienests, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai)  pabalstu krīzes situācijā, kura maksimālais apmērs ir 1500,00 euro vienai ģimenei (personai).

Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā  trīs mēnešu laikā no ārkārtas situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ.

Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina ārkārtas situācijas esamību un zaudējumu apmēru.

Nosakot pabalsta apmēru, ņem vērā:

  • pabalsta pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ievērojot ārkārtas situācijas izraisītās sekas;
  • pabalsta pieprasītāja zaudējumus, kas radušies ārkārtas situācijas izraisīto seku rezultātā;
  • pabalsta pieprasītāja tiesības pieprasīt apdrošināšanas atlīdzību.

Pabalstu izmaksā skaidrā naudā, vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu bankā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopumu krīzes situācijās nonākušām personām (ieskaitot psiholoģisko atbalstu), kā arī īslaicīgu mājvietu nodrošina Dienesta Ģimenes atbalsta centrs/patversme Šaurā ielā 26.

Centrā uzņem:

  • personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi stihiskas nelaimes vai citas avārijas, ugunsgrēka rezultātā;
  • ģimenes ar bērniem, kuras palikušas bez pajumtes;
  • vardarbībā cietušas personas, ģimenes ar bērniem un citas personas, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar uzturēties savā dzīvesvietā pēc sociālā darbinieka atzinuma;
  • bērnus, kuri apmaldījušies, pamesti, aizgājuši no mājām vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām (arī no citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), līdz to nodošanai vecākiem vai ievietošanai bērnu aprūpes institūcijā.

Centrs nodrošina sociālo darbinieku un psihologu atbalsta pasākumus emocionālās spriedzes mazināšanai, sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai, sociālā statusa un pašapziņas atgūšanai, kā arī citus sociālā darba pakalpojumus.

Personas uzturēšanās laiks Centrā ir 3 mēneši. Uzturēšanās laiku Centrā var pagarināt līdz sešiem mēnešiem un objektīvu iemeslu dēļ uz nenoteiktu laiku līdz krīzes situācijas atrisināšanai, saskaņā ar Dienesta vadītāja lēmumu, kas tiek pieņemts pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu.

Kur Daugavpilī  var saņemt silto ēdienu bez maksas?

Saskaņā ar sociālās rehabilitācijas programmu „Karsts ēdiens - veselīgā vīde” Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" nodrošina zupas virtuves darbu  Sociālajā/nakts patversmē Šaurā ielā 23 (nav jāuzrāda nekādas izziņas!)

Karsto ēdienu (400 gr zupas un 100 gr. maizes) var saņemt  darbadienās no plkst 13.00 līdz 16.00

Ēdienu var baudīt uz vietas vai arī ņemt līdzi uz mājām (savos traukos).

Kur var saņemt apģērbu, apavus un citu sadzīvē nepieciešamo mantu?

Ar izziņu par atbilstību trūcīgās ģimenes /personas statusam jāgriežas lietoto mantu noliktavā Šaurā ielā 28. Tur var saņemt sev piemēroto lietoto apģērbu, apavus, mēbeles un citu mantu. Iedzīvotājus aicina nodot šajā noliktavā mantu , kura viņiem vairs nav vajadzīga, bet būs ļoti noderīga mazaizsargātām personām un ģimenēm. Uzziņas pa tālr. 654 42666

 

Informāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina

 

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 04.01.2018 06:51