Palielinājās pašvaldības palīdzības pilngadīgajiem bāreņiem apmērs.

27.februārī stājās spēkā  grozījumi Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam". Atbalstot pilngadību sasniegušos bāreņus vai bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības, tiek:

  1. palielināts vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai, diferencējot to atkarībā no invaliditātes grupas. Līdz šīm šāda pabalsta apmērs bija noteikts divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā  (128,06 euro). Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē, tā apmērs ir:
  • 200 euro (izņemot personu ar invaliditāti);
  • personai ar III invaliditātes grupu – 250 euro;
  • personai ar II invaliditātes grupu – 260 euro;
  • personai ar I invaliditātes grupu – 280 euro;

2.  palielināts līdz 600 euro (bija 249,71 euro) vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

3. palielināts  līdz 130 euro (bija valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, jeb 64,03 euro) pabalsts ikmēneša izdevumiem tiem, kas turpina mācības;

4. palielināts līdz 1000 euro (bija 285 euro ) vienreizēja pabalsta apmērs mājokļa iekārtošanai (piemēram, remontam, sadzīves iekārtu, mēbeļu iegādei, gāzes vai elektrības pieslēgšanas apmaksai u.c. vajadzībām, iekārtojot mājokli dzīvošanai) pēc tam, kad pašvaldība piešķir dzīvojamo telpu.

Lai saņemtu sīkāku informāciju un konsultācijas pabalstu noformēšanai, pilngadību sasniegušajiem bāreņiem vai bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, jāvēršas Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba pilngadīgām personām sektorā, Vienības ielā 8, 13.kabinetā, tālr. 654 40931 vai 654 40934.

Klientu pieņemšanas laiks : 

Pirmdiena    08.00 - 18.00
Otrdiena      08.00 - 17.00
Trešdiena     08.00 - 17.00
Ceturtdiena   08.00 - 17.00
Pusdienu pārtraukums no 12.00 – 13.00
Piektdienās  klientu  pieņemšana nenotiek

Pēdējās izmaiņas veiktas: 27.02.2020 09:20