Palielināts garantēto minimālo ienākumu līmenis

 

No 2020.gada 1.janvāra garantēto minimālo ienākumu līmeni (GMI) valstī paaugstināja  no 53 līdz 64 eiro mēnesī uz vienu personu mājsaimniecībā. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr 47 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti",  garantētais minimālā ienākuma līmenis Daugavpilī ir 65 euro mēnesī  

Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.01.2020 12:28