Papildu pieteikšanās atelpas brīža pakalpojumam pilngadīgajiem ar garīga rakstura traucējumiem Latgales reģionā

  

Papildu pieteikšanās atelpas brīža pakalpojuma saņemšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem LATGALES reģionā līdz   30. jūnijam
No 2022. gada   februāra līdz   augustam izmēģinājuma projekta ietvaros 50 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināts atelpas brīža pakalpojums mājoklī.   

Dalībai izmēģinājumprojektā aicinām pieteikties:

  • Latvijas Republikas pilsoņus vai nepilsoņus, vai tos, kam izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja;
  • pilngadīgas personas (no 18 gadiem);
  • personas ar garīga rakstura traucējumiem, tostarp I vai II invaliditātes grupu;
  • izsakot vēlmi saņemt atelpas brīža pakalpojumu mājoklī.

Vairāk par projektu un pieteikšanos

Pēdējās izmaiņas veiktas: 17.06.2022 10:26