Papildus pašvaldības palīdzība infekcijas Covid-19 seku pārvarēšanai

  

07.04.2021. stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 44 "Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību".

 Galvenās izmaiņas

  1. Pabalsta krīzes situācijā izmaksa pagarināta līdz 30.06.2021.
  2. Krīzes pabalstu piešķir arī tajos gadījumos, kad ievērojami samazinājušies mājsaimniecības vai personas ienākumi. Vidējais ienākumu līmenis tiek aprēķināts par pēdējiem trīs mēnešiem līdz vienreizēja pabalsta pieprasīšanai.
  3. Noteikumi precizēti, lai vienreizēju pabalstu 40 euro apmērā veselības aprūpei saņemtu visas smagi slimas guļošas personas ar I vai II invaliditātes grupu. Pabalstu piešķir uz IESNIEGUMA  pamata.
  4. Noteikumi papildināti ar jaunu  nodaļu "Pabalsts rehabilitācijas izdevumu segšanai atveseļošanās periodā pēc Covid-19 vīrusa izslimošanas", paredzot, ka pabalstu 40 euro apmērā mēnesī līdz 3 mēnešiem var saņemt persona, kurai saskaņā ar ārsta norīkojumu nepieciešama skābekļa terapija mājas apstākļos atveseļošanās periodā pēc Covid-19 vīrusa izslimošanas, izņemot gadījumu, ja to apmaksā no valsts budžeta. Pabalstu piešķir uz IESNIEGUMA  pamata, kuram pievienota ārsta norīkojuma kopija.

Iesniegumu veidlapas var saņemt: 

  • Lāčplēša ielā 39,
  • Vienības ielā 8,
  • Liepājas ielā 4

Sociālais dienests aicina neveidot nepamatotas rindas un  iesniegt    iesniegumus    attālināti  :   

  • e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39 (no pagalma puses) , Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 (BITE tīkls)

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.04.2021 18:07